Tím kliniky

Sonografická ambulancia

Odborný garant MRI a sonografickej ambulancie
Lekárka v odbore rádiológia, Popisujúca lekárka MRI, USG