Tím kliniky

PET/CT

Hlavný popisujúci lekár, primár PET/CT
Lekár v odbore rádiológia, Popisujúci lekár MRI, CT
Popisujúci lekár PET/CT
Biomedicínsky inžinier, Rádiologický asistent PET/CT, MR
Hlavný rádiologický asistent PET/CT, Rádiologický asistent MR