Tím kliniky

Magnetická rezonancia

Odborný garant MRI a sonografickej ambulancie
Lekárka v odbore rádiológia, Popisujúca lekárka MRI, USG
Hlavný rádiologický asistent
Hlavný rádiologický asistnt PET/CT, Rádiologický asistent MR
Biomedicínsky inžinier, Rádiologický asistent PET/CT, MR
Laborant MRI