Pozitrónová emisná tomografia (PET/CT)

Ďalšie ambulancie

CENNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB

Ako samolatca môžete byť vyšetrený takmer okamžite,najneskôr do 14-tich dní, s výsedkom vyšetrenia do 7 dní od vyšetrenia. 

Vyšetrenie PET/CT (18 FDG, v prípade potreby s kontrastom) 1100 €
 

 

 

OBJEDNÁVANIE NA VYŠETRENIE

 

 

Na vyšetrenie PET / CT, teda vyšetrenie pozitrónovú emisnú tomografiou v kombinácii s počítačovou tomografiou, sa môžete  AJ AKO SAMOPLATCA objednať LEN nasledovným postupom:

1. Navšívite lekára oprávneného indikovať PET/CT vyšetrenie, ktorý spoločne s Vami vypíše on-line žiadanku na vyšetrenie, ktorú nájdete nižšie. Následne ju odošle nám na spracovaie a Vám ju vytlačí, opečiatkuje a podpíše. Pre istotu ide žiadanka elektronickou poštou aj na Váš, aj lekárov e-mail. (Žiadanka bez podpisu a pečiatky indikujúceho lekára nie je platná!)

2. Na telefónnom čísle 0918 800 848, si rezervujete termín vyšetrenia. Naša kolegyňa Vám oznámi predpokladaný deň vyšetrenia na našom pracovisku. Následne, cca. 3 dni pred vyšetrením Vám príde SMS správa s presným dátumom a časom, kedy sa máte dostaviť na vyšetrenie. 

UPOZORNENIE: INÝ SPÔSOB OBJEDNANIA NA VYŠETRENIE NIE JE MOŽNÝ !!!