Ortopedická ambulancia

Ďalšie ambulancie

Cenník zákrokov

Prvotné ortopedické vyšetrenie 40 €
Prvotné ortopedické vyšetrenie chrbtice 50 €
Kontrolné ortopedické vyšetrenie 25 €
Kontrolné ortopedické vyšetrenie chrbtice 25 €
Aplikácia liečiva intraartikulárne, periartikulárne, punkcia kĺbu 14 €
Aplikácia liečiva v rámci ortopedického vyšetrenia 10 €
Sonografické vyšetrenie detských bedrových kĺbov 20 €
Sonografické vyšetrenie ramenného kĺbu, lakťového kĺbu, zápästia, bedrového kĺbu, kolenného kĺbu, členkového kĺbu 15 €
Sonografické vyšetrenie v rámci ortopedického vyšetrenia ramenného kĺbu, lakťového kĺbu, zápästia, bedrového kĺbu, kolenného kĺbu, členkového kĺbu 10 €
Konzultácia bez vyšetrenia určenie liečebného postupu

15 €

Ortopedické vyšetrenie pre posudkové účely 40 €
ACP terapia - liečba autológnou kondicionovanou plazmou - jedna aplikácia 160 €
ACP terapia - liečba autológnou kondicionovanou plazmou - tri aplikácie - VÝHODNA CENA 150 €/ks 450 €
ACP terapia - liečba autológnou kondicionovanou plazmou - päť aplikácií - NAJVÝHODNEJŠIA CENA 140 €/ks 700 €


* Liečivá sú hradené osobitne podľa aktuálneho cenníka liečiv, ktorý je v ambulancii
* Cenník je platný od 01.06.2016