Oftalmologická ambulancia

Ďalšie ambulancie

 

CENNÍK VÝKONOV

Komplexné vyšetrenie bez predpisu korekcie

Vyšetrenie zahŕňa:

 • - anamnéza (zistenie Vašej zdravotnej a očnej histórie)
 • - vyšetrenie zrakovej ostrosti 
 • - meranie očného tlaku
 • - vyšetrenie hrúbky, zakrivenia rohovky
 • - vyšetrenie subjektívnej refrakcie  pomocou skúšobných okuliarov
 • - vyšetrenie okolia oka a predného segmentu oka (rohovka, predná komora, dúhovka, šošovka)
 • - vyšetrenie očného pozadia (sietnice a sklovca, zrakového nervu) lekárom

 

Prístrojové merania vrámci kompexneho očného vyšetrenia:

 • - auto – kerato – refraktometer (meria objektívnu dioptrickú chybu oka
 • - bezkontaktný tonometer (meria vnútroočný tlak)
 • - bezkontaktný pachymeter –meria hrúbku rohovky

 

50€

 

Komplexné vyšetrenie dispenzarizovaného pacienta

(len v prípade, že sa pacient lieči na glaukóm, diabetickú retinopatiu alebo vekom podmienenú degeneráciu makuly)

 • - vyšetrenie zrakovej ostrosti 
 • - vyšetrenie okolia oka a predného segmentu oka (rohovka, predná komora, dúhovka, šošovka)
 • - vyšetrenie očného pozadia (sietnice a sklovca, zrakového nervu) lekárom
 • - meranie očného tlaku
 • - vyšetrenie zorného poľa perimetrom
 • - vyšetrenie sietnice očným koherentným tomografom (OCT)

60 €

Vyšetrenie zorného poľa perimetrom

15 €

Vyšetrenie sietnice očným koherentným tomografom (OCT)

20 €

Stanovenie a predpis korekcie do diaľky a do blízka

25 €

Kontrolné vyšetrenie priamo súvisiace s vyšetrením, ochorením (stanoví lekár)

20 €

Konzultácia s lekárom

45 €

Konziliárne vyšetrenie pre iného špecialistu

45 €

Potvrdenie prihlášky na školu

50 €

Vypísanie poistky, trvalé následky a pod.

60 €

Vyšetrenie na zbrojný preukaz

50 €

Vyšetrenie pre účely vodičského preukazu sk. B

50 €

Vyšetrenie pre účely vodičského preukazu + perimeter

65 €

 

CENNÍK LIEKOV 

Azopt 5 ml

11 €

Benoxi 0,4% 10 ml

4 €

Corneregel 10 g

8 €

Dexamethason wzf 0,1% 5 ml

6 €

Efflumidex liquifilm 5 ml

6 €

Homatropin 1% 10 ml

9 €

Ocutears 10 ml

9 €

Ofaquix 5 ml

9 €

Oftagel 10g

9 €

Opatanol 1mg/ml (5ml)

9 €

Ophthalmo-Framykoin 5 g

6 €

Spersadex comp. 5 ml

6 €

Timolol 0,5% 10 ml

5 €

Tobradex ung. 3,5 g

6 €

Tobradex 5ml

5 €

Uniflox 0,3% 10 ml

6 €

Vigamox 5 ml

9 €

Unidexa 0,1 % int opo 1x5 ml (PE)

5 €

Cenník je platný od 26.11.2019