Neurologická ambulancia

Ďalšie ambulancie

Cenník zákrokov

Vstupné neurologické vyšetrenie, návrh diagnostického a terapeutického postupu 40 €
Kontrolné neurologické vyšetrenie 20 €
Neurologické vyšetrenie pre posudkové, úradné účely a pod. 40 €
Konzultácia s dokumentáciou po predchádzajúcom vyšetrení iným neurológom 40 €

Injekčné techniky

Intramuskulárna aplikácia liečiva +10 €
Injekčná liečba úžinových syndrómov +10 €
Infiltrácia bolestivých TP bodov +10 €
Objednanie na presný čas 0 €