Magnetická rezonancia (MR)

Ďalšie ambulancie
MUDr. Ľubomír Kočner

MUDr. Ľubomír Kočner

Prednosta Centra diagnostických metód a odborný garant v odbore rádiológia

Narodený 28.7.1956 v Handlovej, kde v roku 1975 ukončil štúdium na gymnáziu. Štúdium medicíny v Hradci Králové VLVDÚ JEP – na fakulte všeobecného lekárstva Univerzity  Karlovej v...

zobraziť viac
MUDr. Lukáš Daubner

MUDr. Lukáš Daubner

Rádiológ, popisujúci lekár MR, PET/CT, CT

Narodil sa v roku 1986 v Handlovej. Štúdium medicíny ukončil v roku 2012 na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Ako absolvent nastúpil na neurologickú kliniku v...

zobraziť viac
MUDr. Jana Ondroušková

MUDr. Jana Ondroušková

Rádiológ, popisujúci lekár MR

zobraziť viac

MUDr. Miloš Puskeiler

Rádiológ, popisujúci lekár MR

zobraziť viac
Mgr. Jana Ilková

Mgr. Jana Ilková

Hlavný rádiologický asistent

Narodila sa v Ružomberku, kde v roku 1981 ukončila štúdium na gymnáziu. V roku 1983 ukončila nadstavbové dvojročné štúdium na Strednej zdravotníckej škole v Martine v odbore...

zobraziť viac
Ing. Peter Kajan

Ing. Peter Kajan

Biomedicínsky inžinier, Rádiologický asistent PET/CT, MR

Ing Peter Kajan sa narodil 9.8.1991 v Ružomberku, v roku 2016 úspešne ukončil štúdium Biomedicínskeho inžinierstva na elektrotechnickej fakulte Žilinskej univerzite. Už počas štúdia...

zobraziť viac

Bc. Tomáš Ilko

Hlavný rádiologický asistnt PET/CT, Rádiologický asistent MR

zobraziť viac