Počítačová tomografia (CT)

Ďalšie ambulancie

Pokiaľ máte problém s odoslaním online žiadanky, stiahnite si ju v pdf formáte, vypíšte a pošlite naskenovanú a následne originál prinesie pacient.

Osobné údaje pacienta:

Údaje odosielajúceho pracoviska:

Diagnóza (MKCH): (pri onkologickom pacientovi klinické štádium, histológia, dátum poslednej CHT, RT, ak bola)*

Krátka epikríza: (súhrn doposiaľ realizovaných opatrení, vyšetrení a operácií)*

Lieči sa pacient na poruchu štítnej žľazy?:*

Užíva pacient metformin alebo iné perorálne antidiabetiká?:*

CT, USG, MR vyšetrenia*

(doplnenie písomnými nálezmi prípadne obrazovou dokumentáciou realizovaných vyšetrení, (CT, USG, MR), prípadne na elektronickom médiu (CD, DVD, USB kľúč))

Ktorá otázka má byť vyšetrením zodpovedaná, prípadne máte inú (ďalšiu) požiadavku pri vyšetrení?*

Informácie o lekárovi:

Originál žiadanky:*

V prípade, že má byť použitá kontrastná látka - minimálne 3 hodiny nejesť.

Odoslaním Žiadanky odchádza Žiadanka na pracovisko CT SPINN clinic v Ružomberku, na základe ktorej naši lekari určia ďalší postup. Žiadanka odoslaním odchádza aj na e-mail odosielajúcemu lekárovi a automaticky sa pripraví na tlač. Žiadanka je platná len pokiaľ je opečiatkovaná a podpísaná odosielajúcim lekárom.

Na telefónnom čísle 0918 800 848, si rezervujete termín vyšetrenia. Naša kolegyňa Vám oznámi predpokladaný deň vyšetrenia na našom pracovisku. Následne, cca. 3 dni pred vyšetrením Vám príde SMS správa s presným dátumom a časom, kedy sa máte dostaviť na vyšetrenie.