Počítačová tomografia (CT)

Ďalšie ambulancie

Kontakt

 

AKO SA NA CT VYŠETRENIE OBJEDNAŤ?

 

 

Na vyšetrenie CT, teda vyšetrenie počítačovou tomografiou, sa môžete objednať LEN nasledovným postupom:

1. Navšívite lekára, ktorý spoločne s Vami vypíše on-line žiadanku na vyšetrenie, ktorú nájdete nižšie. Následne ju odošle nám na spracovaie a Vám ju vytlačí, opečiatkuje a podpíše. Pre istotu ide žiadanka elektronickou poštou aj na Váš, aj lekárov e-mail. (Žiadanka bez podpisu a pečiatky indikujúceho lekára nie je platná!)

2. Na telefónnom čísle 0918 800 848, si rezervujete termín vyšetrenia. Naša kolegyňa Vám oznámi predpokladaný deň vyšetrenia na našom pracovisku. Následne, cca. 3 dni pred vyšetrením Vám príde SMS správa s presným dátumom a časom, kedy sa máte dostaviť na vyšetrenie. 

UPOZORNENIE: INÝ SPÔSOB OBJEDNANIA NA VYŠETRENIE NIE JE MOŽNÝ !!!

UPOZORNENIE: CT VYŠETRENIE JE MOŽNÉ PODSTÚPIŤ LEN AKO SAMOPLATCA. POPLATKY SA RIADIA AKTUÁLNYM CENNÍKOM CT VYŠETRENÍ