Počítačová tomografia (CT)

Ďalšie ambulancie

Cenník výkonov

 

CENNÍK VÝKONOV VYŠETRENÍ POČÍTAČOVOU TOMOGRAFIOU (CT)

CT v oblasti krku   99 €
CT v oblasti hrudníka  99 €
CT v oblasti brucha   99 €
CT v oblasti malej panvy   140 €
CT v oblasti hrudníka a brucha (v jednom sedení) 180 €
CT v oblasti hrudníka, brucha a panvy (v jednom sedení) 260 €

 

APLIKÁCIA JÓDOVEJ KONTRASTNEJ LÁTKY

Vnútrožilová aplikácia jódovej kontrastnej látky (ak je potrebná)                                 40 €

Cenník platný od 01.04.2019