Počítačová tomografia (CT)

Ďalšie ambulancie

Základné informácie

ČO JE CT?

 

INFORMÁCIE PRE LEKÁROV

Počítačová tomografia (CT) je rádiologická vyšetrovacia metóda, ktorá použitím röntgenového žiarenia umožňuje zobrazenie vnútorných orgánov a využíva sa na diagnostiku ich chorôb a poranení a tiež na sledovanie úspešnosti liečby. Pomocou počítačovej tomografie môžeme vyšetrovať takmer všetky orgány v ľudskom tele – mozog, chrbticu, krk, pľúca, brušné orgány, obličky, niektoré orgány panvy, srdce, cievy aj kosti.

 
 

Vážení kolegovia, na tejto stránke nájdete žiadanku o vyšetrenie počítačovou tomografiou. Aj keď si vyšetrenie CT hradí na našej klinike pacient sám, vyžadujeme vypísanie, opečiatkovanie a podpísanie žiadanky lekárom. V tomto prípade môže byť odosielajúci lekár s akoukoľvek špecializáciou, vrátane všeobecného lekára.

 

 

 

 

AKO FUNGUJE CT?

 

AKO SA PRIPRAVIŤ NA CT VYŠETRENIE?

Základným princípom metódy je získavanie a následné vyhodnocovanie množstva údajov o hodnote absorpcie röntgenového žiarenia rôznymi druhmi vyšetřovaného tkaniva, napr. kosť absorbuje RTG žiarenie viac ako pľúca, alebo tukové tkanivo. Zdroj žiarenia je tzv. röntgenka a oproti nej sa nachádzajúce detektory , ktoré s spolu s röntgengou rotujú okolo pacienta v tuneli tzv. ganrty, pričom počítač zo získaných hodnôt vytvorí na monitore obraz, ktorý vyhodnocuje rádiológ. To je lekár, špecialista a zobrazovacie metódy. Na našej klinike sú to magnetická rezonancia, pozitronová emisná tomografia, sonografia a počítačová tomografia. Na našom pracovisku pracujeme s novým prístrojom od značky SIEMENS Healthineers, model Biograph Horizon. Tento sa tiež používa na PET/CT.

 

Na vyšetrenie je potrebné prísť nalačno, resp. aspoň 3 hodiny pred ním nejesť. Pacient má byť dobre zavodnený, je to dôležité pre správnu funkciu obličiek, ktoré sú podaním kontrastnej látky zaťažené. Ak máte problémy s obličkami, alebo chodíte na dialýzu, upozornite na to svojho lekára, ktorý Vás na CT posiela a takisto aj náš personál! Ak máte alergiu na niektoré lieky alebo potraviny, takisto informujte svojho lekára, mal by Vám podať pred CT vyšetrením protialergickú prípravu! Tiež ho upozornite ak sa liečite na štítnu žľazu. Protialergická príprava je vždy potrebná aj u pacientov nad 70 rokov! Pri alergii na jód Vám kontrastnú látku nepodáme. Pri vyšetrení brucha a panvy pacientovi podávame kontrastnú látku rozmiešanú vo vode. Piť ju treba postupne po menších dúškoch počas asi 30-tich, niekedy až 60-tich minút.

 

 

 

PRIEBEH CT VYŠETRENIA

 

RIZIKÁ CT VYŠETRENIA

Samotné vyšetrenie prebieha tak, že pacient je na vyšetrovacom stole plynulým pohybom vsúvaný do otvoru prístroja, kde rotujú oproti sebe postavená röntgenka a rad detektorov. Okrem možností rekonštrukcií rezov v ľubovolnej rovine je veľkou výhodou i rýchlosť - vyšetrenie trvá dosť krátko na to, aby bol pacient schopný zadržať dych – napr. pri vyšetrení pľúc. Po CT vyšetrení je dôležitý príjem väčšieho množstva tekutín,aby sa kontrastná látka čo najrýchlejšie dostala von z tela. Vo výnimočných prípadoch sa môžu do 24 hodín objaviť i neskoré prejavy alergie po podaní kontrastnej látky - najmä svrbenie, sčervenanie kože a vyrážky, vzácne opuch alebo problémy s dýchaním. Mierne prejavy nevyžadujú terapiu, v prípade zhoršovania sa príznakov je potrebné volať RZP (112) a nahlásiť podanie kontrastnej látky s obsahom jódu. V prípade menšieho úniku kontrastnej látky mimo žilu je potrebné prikladať si na postihnuté miesto 3x denne na 15 až 60 minút studené obklady. Ak Vám končatina zbledne, ochladne, bolí, tŕpne alebo strácate v nej citlivosť, volajte RZP (112) a nahláste podanie kontrastnej látky s únikom mimo žily.

 

Závažnou komplikáciou, ktorá sa môže v priebehu CT vyšetrenia vyskytnúť je alergická reakcia. Reakcia sa môže vyskytnúť najmä po intravenóznom podaní kontrastnej jódovej látky. Tá sa môže vystupňovať až v tzv. anafylaktický šok s možným následným úmrtím. K alergickej reakcii môže dôjsť aj napriek tomu, že ste sa s touto reakciou ešte nikdy nestretli, aj keď ste boli napr. jódovou kontrastnou látkou už vyšetrovaný. Pri podávaní moderných, neiónových, kontrastných látok však k závažnejším komplikáciám dochádza výnimočne.

Menej závažnou formou alergickej reakcie môže byť zvracanie, potenie, bolesť hlavy, triaška, či kožné formy reakcie (žihľavka, začervenanie, svrbenie), ktorá sa zriedkavo môže objaviť aj ako neskoré reakcie (v rozmedzí 3 – 48 hodín po aplikácii). Rozpoznanie aj spôsob liečby závisí od závažnosti alergickej reakcie a personál CT pracoviska je na ne pripravený. V prípade neskorej reakcie nás informujte telefonicky, príp. sa nechajte vyšetriť lekárom na pohotovosti.

Samotný vyšetrovací prístroj je zdrojom ionizujúceho žiarenia, ktoré je veľmi prísne kontrolované. Preto je CT  vyšetrenie  optimalizované tak, aby došlo k čo najmenšej záťaži pacienta žiarením. 

 

 

AKO SA NA CT VYŠETRENIE OBJEDNAŤ?

 

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

Na vyšetrenie CT, teda vyšetrenie počítačovou tomografiou, sa môžete objednať LEN nasledovným postupom:

1. Navšívite lekára, ktorý spoločne s Vami vypíše on-line žiadanku na vyšetrenie, ktorú nájdete nižšie. Následne ju odošle nám na spracovaie a Vám ju vytlačí, opečiatkuje a podpíše. Pre istotu ide žiadanka elektronickou poštou aj na Váš, aj lekárov e-mail. (Žiadanka bez podpisu a pečiatky indikujúceho lekára nie je platná!)

2. Na telefónnom čísle 0918 800 848, si rezervujete termín vyšetrenia. Naša kolegyňa Vám oznámi predpokladaný deň vyšetrenia na našom pracovisku. Následne, cca. 3 dni pred vyšetrením Vám príde SMS správa s presným dátumom a časom, kedy sa máte dostaviť na vyšetrenie. 

UPOZORNENIE: INÝ SPÔSOB OBJEDNANIA NA VYŠETRENIE NIE JE MOŽNÝ !!!

UPOZORNENIE: CT VYŠETRENIE JE MOŽNÉ PODSTÚPIŤ LEN AKO SAMOPLATCA. POPLATKY SA RIADIA AKTUÁLNYM CENNÍKOM CT VYŠETRENÍ

 

PRED SAMOTNÝM VYŠETRENÍM BUDETE POŽIADANÍ O  VYPÍSANIE INFORMOVANÉHO SÚHLASU S VYŠETRENÍM.

AKÚKOĽVEK SÚČASŤ CT VYŠETRENIA MÁTE PRÁVO ODMIETNUŤ, ČO ROVNAKO POTVRDÍTE VLASTNÝM PODPISOM. V TOMTO PRÍPADE ZÁROVEŇ BERIETE NA VEDOMIE, ŽE DIAGNOSTICKÁ HODNOTA CT VYŠETRENIA NEBUDE OPTIMÁLNA.

TEHOTNÉ ŽENY A AJ TIE, KTORÉ TEHOTENSTVO NEVEDIA S ISTOTOU VYLÚČIŤ, NESMÚ CT VYŠETRENIE ABSOLVOVAŤ !

POPIS VYŠETRENIA CT VÁM BUDE ZASLANÝ E-MAILOM A NÁSLEDNE POŠTOU DO 2 PRACOVNÝCH DNÍ OD VYŠETRENIA.