Dominika Moravská

Problém s očami mám už dlhodobo. Som pracovne vyťažená preto som závažnosť neriešila. Kamarátka mi vás odporučila, že pracujete poobede, tak som do toho išla. Ďakujem primárke Sivákovej za čas, ktorý mi obetovala.