Ján Moravčík

Primárka Siváková mi diagnostikovala šedý zákal, ďakujem, že sa stará o môj zrak zodpovedne.