Božena Zapfová

Ja a môj manžel si túto lekárku veľmi vážime, navštívili sme vás s komplexným problémom, veľmi vážnym, lekárke dôverujeme.