Eva Makovická

Ďakujem za vzorné správanie doktorky Šagátovej, za jej ochotu riešiť môj zdravotný problém