Martin Richter

Máte magnetickú rezonanciu na vynikajúcej úrovni, v rámci organizácie a celkového priebehu. Odporúčam.