Richard Filický

Keďže trpím silnou klaustrofóbiou o vyšetrení magnetickou rezonanciou som nechcel ani počuť, až som sa dozvedel o vás ☺Magnet bol otvorený, dokonca som sa mohol rozprávať aj s manželkou. Ďakujem