Boris Hollý

Magnetická rezonancia u vás ponúka skvelé čakacie termíny, čo si vážim najviac, samozrejme aj moje zdravie.