Juraj Pavlík

Profesionálny prístup spojený s kvalitou celkového priebehu rezonancie, mám z kliniky Spinn dobrý pocit.