O SPINN clinic

História kliniky

SPINN clinic je prevádzkovaná spoločnosťou SPINN, s.r.o., ktorá bola založená v roku 2001. Od svojho založenia bola spoločnosť profilovaná ako poskytovateľ zdravotnej starostlivosti.

 • 2000 pracovisko denzitometrie
 • 2002 produkcia a obchod s prírodnou liečivou minerálnou vodou
 • 2004 transformáciou spoločnosti- poskytovanie zdravotnej starostlivosti sa vyprofilovalo ako hlavný predmet činnosti a zo SPINN-u sa stala čisto rodinná firma. Túto formu si zachovala dodnes.
 • 2005 otvorenie Centra diagnostických metód, kde SPINN začal poskytovať svojim klientom vyšetrenia metódou magnetickej rezonancie. Úzka špecializácia na muskulo-skeletálny systém zaradila centrum na špičku v rámci krajiny. SPINN sa stal už od začiatku zmluvným partnerom všetkých zdravotných poisťovní. Centrum diagnostických metód si počas svojej pôsobnosti vybudovalo imidž moderného, dynamicky sa rozvíjajúceho zdravotníckeho zariadenia. Vďaka popisujúcim lekárom, ich vysokej odbornosti a flexibilite sa centrum stalo vyhľadávaným zariadením pacientov trpiacich problémami kĺbov končatín.
 • 2008 otvorenie očného laserové centrav exkluzívnych priestoroch v centre Ružomberka. Očné laserové centrum SPINN sa venuje refrakčnej chirurugii excimerovým laserom. Do dnešního dňa bolo vykonaných viac ako 10 tisíc operácii očí.
 • 2008 SPINN splnil certifikačné podmienkya stal sa certifikovanou spoločnosťou podľa normy STN EN ISO 9001:2001/ ISO 9001:2000
 • 2010 nový prístroj magnetickej rezonancie Esaote S-Scan. Centrum diagnostických metód tak rozšírilo portfólio svojich služieb o vyšetrenia chrbtice.
 • 2010 PACS– zavedením systému bezfilmovej nemocnicea plnej digitalizácii prevádzky sa SPINN zaradil medzi niekoľko málo súkromných centier využívajúcich túto technológiu.
 • 2010 SPINN vykonávasuverénnenajviac vyšetrenípohybového aparátu metódou magnetickej rezonancie na Slovensku!
 • 2012 otvorenie oftalmologickej ambulancie. Na očnej ambulancii je v ponuke aj vyšetrenie na OCT prístroji najnovšej generácie, nemydriatická fundus kamera, perimeter, a veľa iného prístrojového vybavenia.
 • 2013 otvorenie ortopedickej ambulancie, kde majú ortopédi k dispozicii najmodernejší ultrazvukový prístroj a prístroj magnetickej rezonancie
 • 2014 uvedenie do prevádzky vlastného profesionálne vybaveného Call centra,
 • 2014 otvorenie neurologickej ambulancie
 • 2014 otvorenie sonografickej ambulancie – ambulancia ponúka kompletnú sadu vyšetrení na špičkovom ultrazvukovom prístroji
 • 2015 zakúpenie Upgrade Esaote S-Scan BRIO 4. generácie – softvérový a hardvérový upgrade prístroja magnetickej rezonanciena najmodernejší model.
 • 2015 začiatok vyšetrení temporomandibulárnych kĺbov na MR prístroji- ako jediné špecializované pracovisko na Slovensku vykonávajúce toto vyšetrenie na špecializovanom zariadení.
 • 2016rebranding– po 15 rokoch nastala zmena loga a začal sa používať názov SPINN clinic
 • 2016 otvorenie ambulancie lekárskej kozmetiky  a dermatovenerológie- Ambulancia lekárskej kozmetiky okrem viacerých laserových prístrojov disponuje aj celotelovým digitálnym dermatoskopom – ako jedným z mála takýchto prístrojov na Slovensku
 • 2016 otvorenie ambulancie pediatrickej endokrinológie diabetológie, poruchy látkovej premeny a výživy
 • 2017 SPINN clinic sa presťahovalapod jednu strechu do nádherných nových priestorov na ulici Plavisko 7  v Ružomberku. 
 • 2019 uvedenie do prevádzky oddelenia nukleárnej medicíny s pracoviskom PET/CT.
 • 2019 začiatok vykonávania CT vyšetrení v Centre diagnostických metód

Certifikát našej kliniky

Sme certifikovanou spoločnosťou podľa normy STN EN ISO
9001:2001/ ISO 9001:2000
 

 

Partneri


MUDr. Miroslav MAYER

Partner spoločnosti
Konateľ spoločnosti
mayer@spinn.sk


MUDr. Filip MAYER

Partner spoločnosti
Riaditeľ Očného laserového centra SPINN
filip@spinn.sk

V roku 2008 absolvoval školenie na klinike refrakčnej chirurgie Care Vision v Berlíne. Následne od roku 2008 pôsobí v Očnom laserovom centre ako riaditeľ centra. V roku 2009 ukončil štúdium na Jesseniovej lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Martine. V roku 2009 začal vykonávať prax na Oftalmologickej klinike Ústrednej vojenskej nemocnice SNP v Ružomberku. Školenie na klinike 3F v Košiciach absolvoval v roku 2009. Od roku 2009 pracuje v Očnom laserovom centre SPINN v Ružomberku ako operatér. Vo februári 2012 sa zúčastnil kongresu s názvom 16th ESCRS (The European Society of Cataract and Refractive Surgeons) Winter Meeting v Prahe.