S radosťou Vám oznamujeme, že do nášho tímu pribudol nový lekár nukleárnej medicíny MUDr. Karol Bolčák. Lekár s 13 ročnou praxou s popisovaním PET vyšetrení. Urobil ich viac ako 20 tisíc.