MUDr. Karol Bolčák

Hlavný popisujúci lekár PET na pracovisku PET/CT

MUDr. Karol Bolčák
MUDr. Karol Bolčák

Informácie

MUDr. Karol Bolčák v roku 1983 ukončil štúdium na Lekárskej fakulte P.J. Šafárika v Košiciach, v roku 1986 absolvoval atestáciu 1. stupňa z vnútorného lekárstva, následne v roku 1990 atestáciu z nukleárnej medicíny. Odvtedy zastával viacero vedúcich pozicií v špičkových zdravotníckých zariadeniach. Okrem iných, bol 4 roky primárom Oddelenia nukleárnej medicíny v Nemocnici s poliklinikou sv. Barbory v Rožňave, 10 rokov pôsobil ako primár Oddelenia nukleárnej medicíny  v Masarykovom onkologickom ústave v Brne, následne bol riaditeľom zdravotnej starostlivosti v Centre nukleárnej medicíny v Prahe a primárom Oddelenia nukleárnej medicíny v Nemocnici Blansko. MUDr. Bolčák sa neustále vzdeláva, má za sebou bohatú publikačnú činnosť a v neposlednom rade sa podieľal na výuke medikov Lekárskej fakulty Masarykovej univerzity v Brne, či študentov farmácie pri stážach zameraných na nukleárnu medicínu. Od roku 2019 je hlavným popisujúcim lekárom PET na pracovisku PET/CT v SPINN clinic v Ružomberku a od roku 2020 pracuje na pozícii primára pracoviska.