MUDr. Tomáš Šagát

Odborný garant ortopedickej ambulancie SPINN

MUDr. Tomáš Šagát
MUDr. Tomáš Šagát

Informácie

Narodil sa v roku 1974 v Novej Bani. Vysokoškolské štúdium medicíny ukončil na Jesseniovej LFUK Martin v roku 1998 s červeným diplomom, od roku 1999 až doteraz nepretržite pracuje na Ortopedicko – traumatologickom oddelení  DONsP v Dolnom Kubíne ako sekundárny lekár.  Atestáciu 1. a 2. stupňa z ortopédie absolvoval v rokoch 2001 a 2008. V roku 2004 získal certifikát z USG detského bedrového kĺbu a pohybového aparátu, v roku 2008 certifikát za Basic course AO Trauma (Principles in Operative Fracture Management), doplnený v roku 2012 certifikátom z pokročilého  kurzu AO Trauma (Advances in Operative Fracture Management).  Absolvoval artroskopické stáže v Českej republike v rokoch 2005, 2009, 2010, 2012 so zameraním na náhrady skrížených väzov (BTB, ST/G),  ktoré vykonáva v úlohe prvého operatéra od roku 2005, ďalej so zameraním na artroskopie ramena, ktoré vykonáva ako prvý operatér od roku 2010. V roku 2012 absolvoval  stáž so zameraním na mininvazívnu implantáciu totálnej náhrady bedrových kĺbov  v Paríži na University Paris Descartes ukončenú certifikátom. Taktiež v roku 2012 absolvoval  i traumatologický kurz Masterclass Trauma: Locking Plates and Nails v Prahe  ukončený certifikátom.  V úlohe prvého operatéraVykonáva totálne náhrady bedrových kĺbov od roku 2003, kolien od roku 2007. Bol spoluorganizátorom medzinárodných ortopedických kongresov  v Dolnom Kubíne roku 2001, 2011. Pravidelne sa zúčastňuje na slovenských i medzinárodných kongresoch s aktívnou i pasívnou účasťou.  Hovorí  anglicky, nemecky i rusky. Od roku 2013 pracuje aj ako odborný garant ortopedickej ambulancie  SPINN v Ružomberku.

 

Prečo ste sa stali lekárom?

Od malička vzťah k prírodným vedám ,  fascinácia ako jednotlivé pochody v ľudskom  organizme fungujú  a určite aj moja staršia sestra študujúca v tom čase medicínu.

Čo Vás na Vašej práci baví?

Ako ortopéda ?  mať schopnosť a dovednosti   postaviť človeka „ na nohy“ ale v praxi naozaj  dobrý funkčný výsledok.

Máte obľúbenú  knihu? 

V dnešnej dobe v  čase   internetu   všetky  zmysluplné  články a z kníh  od Ivana Bulíka – Afriky, Štyri svety a Štyri návraty

Obľúbená hudba? 

Od slovenskej scény po  rock, ale určite si rád vypočujem   R. Mullera  a  skladby od Hapky a Horáčka,  každý rok návšteva  minimálne  dvoch hudobných scén naživo .  

Nájdete si čas aj na obľúbený film? 

Každý film ktorý vydržím pozerať do konca – napr. Pelíšky,  Vratné láhve .... a samozrejme sviatky športu MS vo futbale,  Tour de France,  Olympijské hry.

Hobby

V súčasnosti fenomén doby   Beh a ak ostane čas tak cyklistika , tenis a v zime určite zlyžovať všetko čo sa dá.