MUDr. Filip Mayer

Riaditeľ Očného laserového centra SPINN, operatér

MUDr. Filip Mayer
MUDr. Filip Mayer

Informácie

V roku 2008 absolvoval školenie na klinike refrakčnej chirurgie Care Vision v Berlíne. Následne od roku 2008 pôsobí v Očnom laserovom centre ako riaditeľ centra. V roku 2009 ukončil štúdium na Jesseniovej lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Martine. V roku 2009 začal vykonávať prax na Oftalmologickej klinike Ústrednej vojenskej nemocnice SNP v Ružomberku. Školenie na klinike 3F v Košiciach absolvoval v roku 2009. Od roku 2009 pracuje v Očnom laserovom centre SPINN v Ružomberku ako operatér. Vo februári 2012 sa zúčastnil kongresu s názvom 16th ESCRS (The European Society of Cataract and Refractive Surgeons) Winter Meeting v Prahe.

Prečo ste sa stali lekárom?

Už od detstva som mal jasnú predstavu o mojom povolaní, vedel som že chcem liečiť ľudí. Samozrejme v tej dobe som si myslel   že liečiť ľudí znamená popočúvať, odmerať teplotu a predpísať lieky. S dospievaním sa moje predstavy samozrejme zreálnili, ale môj záujem o povolanie lekára stúpal až sa stal realitou.

Čo Vás na Vašej práci baví?

Moja práca je pekná v tom že dokážem pomôcť ľuďom, aj keď priamo nezachraňujem životy, ale snažím sa zvyšovať kvalitu života, pre ktorú sú zdravé oči nevyhnutné.

Nájdete si čas na koníčky?

Vždy som rád športoval, niekedy to bol basketbal, v posledných rokoch mi učaroval spoločenský tanec, ktorému sa venujem už pár rokov. Počas letnej sezóny rád relaxujem poznávaním krajiny v sedle motorky. Čo sa týka literatúry oblúbil som si amerického spisovateľa Dana Browna, zo starších je to Arthur Hailey.