MUDr. Ján Čuvala, PhD.

Prednosta Očného laserového centra SPINN, hlavný operatér centra

MUDr. Ján Čuvala, PhD.
MUDr. Ján Čuvala, PhD.

Informácie

V roku 1986 ukončil štúdium na Jesseniovej lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Martine. Následne hneď v roku 1986 nastúpil na miesto asistenta Očnej kliniky Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine. V roku 1990 získava atestáciu I. stupňa z oftalmológie. Atestáciu II. stupňa z oftalmológie získal v roku 1993. Od roku 1995 pracoval ako odborný asistent na Očnej klinike IVZ v Bratislave. V roku 1997 mu bol pridelený grant z Európskeho Oftalmologického výboru v Londýne na 2 mesačný študijný pobyt v Saarbrucken, Nemecko. Ako víťaz konkurzného konania odchádza v roku 1998 pracovať na miesto primára Očného oddelenia Ústrednej vojenskej nemocnice SNP v Ružomberku. V roku 2005 obhájil prácu na tému nízkotenzného glaukómu a získal titul PhD. Ako prednosta Očnej kliniky Ústrednej vojenskej nemocnice SNP v Ružomberku začal pracovať v roku 2006. Od roku 2008 pracuje na pozícií Prednostu očného laserového centra SPINN v Ružomberku. Stáva sa odborným garantom a hlavným operatérom Očného laserového centra SPINN v Ružomberku. Je dlhoročným členom Slovenskej oftalmologickej spoločnosti, je autorom viacerých odborných publikácií a prednášok z odboru oftalmológia. Absolvoval viaceré stáže a študijné pobyty v celej Európe a USA. Vykonal viac ako 13.000 operácií oka.

Prečo ste sa stali lekárom?

Často počúvame pomáhať ľuďom. Ako malý chlapec som rozoberal všetko čo sa mi dostalo pod ruky autíčka, mašinky, hodinové strojčeky. Spočiatku s cieľom vidieť čo sa nachádza vo vnútri a neskor pochopiť ako všetky tie miniatúrne mechanizmy fungujú. Neskor som obdivoval modely lietadiel, ktoré som videl lietať na poli za domom a modelári ma naučili ako sa čo robí prečo sa to robí práve takto, naučili ma trpezlivosti a presnosti a v spojitosti s mojou manuálnou zručnosťou moji rodičia raz vyslovili názor že by som mal ísť robiť očnú mikrochirurgiu. A tak mi to zostalo dodnes.

Čo Vás na tejto práci baví?

Táto práca je úžasná práve pre potrebnú presnosť, jemnosť a manuálnu zručnosť, nemože ju robiť každý a tým je daná iba určitému okruhu ľudí, ktorí na to majú, a sú akoby predurčení. Keď Vám pacient po operácii povie že dobre vidí, to je ten najkrajší pocit pre operatéra, lebo v tom okamihu vie, že svoju prácu urobil naozaj dobre. A ja som rád že patrím do okruhu týchto ľudí.

Zostáva Vám čas aj na koníčky?

V minulosti to boli hlavne filmy typu scifi, ale asi ako človek starne zrejme sa mení aj žánrová ponuka, aspom u mňa to tak funguje. Dnes si veľmi rád pozriem dobrý dokument napr, z historických archívov a pod. Podobne to je aj v knihách. Z hudobných žánrov je to napr. country ale tiež slovenská ľudová hudba napr. cimbalová hudba z regiónu myjavska.