Mgr. Jana Ilková

Hlavný rádiologický asistent

Mgr. Jana Ilková
Mgr. Jana Ilková

Informácie

Narodila sa v Ružomberku, kde v roku 1981 ukončila štúdium na gymnáziu. V roku 1983 ukončila nadstavbové dvojročné štúdium na Strednej zdravotníckej škole v Martine v odbore rádiologický asistent. V rokoch 1983 – 1985 pôsobila na rádiodiagnostickom oddelení Ústrednej vojenskej nemocnice SNP v Ružomberku. V rokoch 1985 – 1989 pôsobila na pľúcnom röntgene v Nemocnici s poliklinikou v Ružomberku a následne v rokoch 1989 až 2005 na oddelení rádiodiagnostiky v Ústrednej vojenskej nemocnici SNP v Ružomberku, kde pracovala ako na pracovisku röntgenu, počítačovej tomografie, sonografie, angiografie a štítkovača. Od roku 2005 pôsobí ako hlavný rádiologický asistent v Centre diagnostických metód SPINN. V roku 2007 ukončila magisterské štúdium na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku.

Zúčastnila sa na školení v talianskom Janove, v sídle spoločnosti Esaote S.p.a. zameranom na obsluhu prístroja magnetickej rezonancie a pravidelne sa zúčastňuje preškolovaní. Rovnako sa zúčastňuje kurzov a školení v oblasti asertívnej komunikácie s klientmi.