MUDr. Ľubomír Kočner

Prednosta Centra diagnostických metód a odborný garant v odbore rádiológia

MUDr. Ľubomír Kočner
MUDr. Ľubomír Kočner

Informácie

Narodený 28.7.1956 v Handlovej, kde v roku 1975 ukončil štúdium na gymnáziu. Štúdium medicíny v Hradci Králové VLVDÚ JEP – na fakulte všeobecného lekárstva Univerzity  Karlovej v Prahe ukončil v roku 1982. V rokoch 1982 až 1984 pôsobil vo Vojenskej nemocnici SNP v Ružomberku, v rokoch 1984 – 1986   ako Vojenský lekár na útvare v Martine a od roku 1986 pôsobí v Ústrednej vojenskej nemocnici SNP v Ružomberku na oddelení rádiodiagnostiky. V súčasnosti pracuje ako primár Rádiologickej kliniky ÚVN SNP Ružomberok – fakultná nemocnica. Od roku 2005 zastáva funkciu odborného garanta a hlavného popisujúceho lekára v Centre diagnostických metód SPINN. Od roku 2014 je prednostom Centra diagnostických metód SPINN a od roku 2019 popisujúcim lekárom na oddelení nukleárnej medicíny, PET/CT, SPINN clinic.

Počas svojej praxe sa neustále vzdeláva. V rokoch 1987 – 1989 absolvoval stáže a kurzy striedavo v Ústrednej vojenskej nemocnici v Prahe, MFN Martin, ÚTaRCH Podunajské Biskupice a FN Bratislava. Krátkodobých  kurzov v Nemecku sa zúčastnil v roku 2001 vo Fakultnej nemocnici  Erlangen a v roku 2009 vo Fakultnej nemocnici Augsburg. Pravidelne sa aktívne i pasívne zúčastňuje na Slovenských rádiologických kongresoch. Od roku 1993 sa pravidelne zúčastňuje na European Congress of Radiology vo Viedni a v rokoch 2002 a 2008 sa zúčastnil na kongrese  Radiological Society of North America v Chicagu. Ďalej pôsobí ako lektor na Katedre ošetrovateľstva Fakulty zdravotníctva  Katolíckej univerzity v Ružomberku. Na výučbe sa podieľa aj ako autor a spoluautor výukových textov pre Katolícku univerzitu v Ružomberku. Ako lektor pôsobí aj na  Katedre teoretickej elektrotechniky a biomedicínskeho inžinierstva Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity.

 

Prečo ste sa stali lekárom?

Musím sa priznať, že prvotný princíp  mojej túžby spočíval v tom, že som chcel skôr študovať medicínu, ako byť lekárom. Možno to znie  divne,  ale vysvetlím. Od útleho veku  som bol síce  citlivý, možno až precitlivelý, ale skôr ma  zaujímala technika, lepšie povedané mechanika a zvedavosť , ako čo a prečo funguje. Najprv si to odniesol budík – ten už nezložil ani hodinár. Neskôr prišlo na rad rádio (tzv. rozhlas po drôte) - slaboprúd, na to som si trúfal. Keď som si niekoľkokrát popálil alebo pricvikol prsty, prišiel na rad plyšový maco a pásový traktor. Maca som zašil, traktor som naozaj opravil. Ale   jednoznačne začala dominovať zvedavosť, aké deje prebiehajú v ľudskom organizme – bol som presvedčený, že od mechaniky k biológii je blízko. Považujem sa skôr za technický typ a aj keď to možno znie nepravdepodobne, moja túžba spoznať zázraky životných dejov bola základom rozhodnutia študovať medicínu. Chcel som poznať možnosti, ako zasiahnuť do telesných funcií s cieľom napraviť ich a hlavne splniť chlapčenský sľub mojej starej mame, že jej vyliečim choré nohy. Som presvedčený, že tá humánna zložka prišla logicky o trochu neskôr, po mojich prvých kontaktoch s pacientom začal môj cieľ spontánne, ale dramaticky nadobúdať úplne iný rozmer.

Čo Vás na tejto práci najviac baví?

Mojim šťastím je, že aj vlastným pričinením som skončil v medicínsko – technickom odbore, akým rádiodiagnostika naozaj je. Táto práca ma napĺňa, má v sebe neustálu dynamiku a objaviteľskú zložku -  niekedy aj s detektívnou zápletkou  - a pokiaľ má človek dostatok obrazových a klinických informácií, môže dosiahnuť aj prekvapivé rozuzlenia. Rádiodiagnostika núti lekára k určitej pokore a úcte k medicíne a k pacientovi – nedá sa nájsť šablóna na každú diagnózu, núti  nás neustále pátrať, študovať a porovnávať – rutina sa môže stať aj nepriateľom.  Problémom však ostáva, že ošetrujúci lekári nám  poskytujú  často veľmi strohé údaje o chorobe pacienta.

Dynamika nášho odboru spočíva mimo iného aj v rýchlom technickom rozvoji, ktorý prináša so sebou stále nové a nové prístupy , ale aj obrazové výstupy.  Úprimne niekedy žasnem, ba ma aj strasie, z akých obrazov a prístrojov sme vytvorili v minulosti korektné diagnostické závery. Napriek tomu aj dnešné pokročilé diagnostické technológie majú svoje limity – takže uvidíme,  dúfam,  o pár rokov aj hlbšie do vesmíru ľudského organizmu ...

Máte obľúbenú knihu?

E.M Remarque – Traja kamaráti, B. Danielson – Cesta plná udalostí, R. Dahl – Poviedky a hádam všetky dobré detektívky, hlavne aby mal človek čas.

Ste fanúšikom dobrej hudby?

Akákoľvek dobrá hudba podľa momentálnej nálady – zatiaľ sa mi darí (možno až na pár zlomových okamihov) prispôsobiť náladu hudbe. Občas, keď mám konečne čas a priestor prispôsobujem hudbu nálade. Preferujem však jednoznačne kvalitné blues a jazz.

Zostane Vám čas aj na koníčky?

Najväčšie hobby je moja rozvetvená rodina

Turistika – preferujem vysokohorskú turistiku, s pokračujúcim vekom začína dominovať poznávacia turistika