MUDr. Lukáš Daubner

Rádiológ, popisujúci lekár MR, PET/CT, CT

MUDr. Lukáš Daubner
MUDr. Lukáš Daubner

Informácie

Narodil sa v roku 1986 v Handlovej. Štúdium medicíny ukončil v roku 2012 na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Ako absolvent nastúpil na neurologickú kliniku v nemeckom Zwickau a po roku odišiel do rádiologického centra nemocnice v Plauen, kde v roku 2019  získal atestačnú skúšku z rádiológie. Od roku 2013 sa každoročne zúčastňuje na Nemeckom rádiologickom kongrese v Lipsku a absolvoval viacero kurzov v oblasti sonografie, magnetickej rezonancie, neurorádiológie a rádiológie pohybového aparátu. Po atestácií sa aj s rodinou vrátil na Slovensko a od roku 2019 je členom tímu SPINN clinic. Svoj voľný čas trávi najradšej v zachovaných zbytkoch krásnej slovenskej prírody.