Ing. Peter Kajan

Biomedicínsky inžinier, Rádiologický asistent PET/CT, MR

Ing. Peter Kajan
Ing. Peter Kajan

Informácie

Ing Peter Kajan sa narodil 9.8.1991 v Ružomberku, v roku 2016 úspešne ukončil štúdium Biomedicínskeho inžinierstva na elektrotechnickej fakulte Žilinskej univerzite. Už počas štúdia na vysokej škole absolvoval niekoľko dlhodobých stáží na pracovisku Magnetickej rezonancie v SPINN clinic v Ružomberku. Následne po jej ukončení od roku 2016 pracuje ako Biomedicínsky inžinier a Rádiologický asistent na pracoviskách Magnetickej rezonancie a PET/CT SPINN clinic v Ružomberku. Jeho celý život je úzko spojený s futbalom, či už na amatérskej, alebo neskôr profesionálnej úrovni. Jeho záľubou okrem futbalu sú moderné technológie a veľmi rád a veľa cestuje.