MUDr. Ján Mráz

lekár

MUDr. Ján Mráz
MUDr. Ján Mráz

Informácie

Vysokoškolské štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave ukončil v roku 2014 s prácou zameranou na transplantáciu tukového tkaniva. Počas štúdia sa zúčastnil certifikovaných zahraničných stáží na plastickej chirurgii a chirurgii hlavy a krku v nemocnici Siriraj v Bangkoku. Po polročnej praxi vo Fakultnej nemocnici T. Bati v Zlíne nastúpil v roku 2015 na Kliniku plastickej chirurgie F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici a zaradil sa do špecializačného odboru plastickej chirurgie. Na klinike pracuje dodnes. V roku 2017 začal súbežne pracovať v DL-clinic v Banskej Bystrici. V rovnakom roku absolvoval mikrochirurgickú stáž v Nemocnici Sv. Alžbety v Brne ukončenú certifikátom. Je zaradený do postgraduálneho vzdelávania na SZU v Bratislave kde pracuje na téme mikrochirurgických voľných prenosov. Aktívne prednáša a zúčastňuje sa na odborných plasticko - chirurgických kongresoch. Je certifikovaný na korektívno - dermatologické výkony zahŕňajúce aplikáciu botulotoxínu, kyseliny hyalurónovej, mezoterapiu, niťový lifting a laser a pravidelne sa vzdeláva a zúčastňuje na školeniach a workshopoch zameraných na túto tematiku. Od roku 2019 pracuje v ambulancii lekárskej kozmetiky SPINN clinic.