MUDr. Peter Brtko

detský endokrinológ, odborný garant

MUDr. Peter Brtko
MUDr. Peter Brtko

Informácie

Narodil sa v roku 1950 v  Rožmitáli pod Třemšínem. Vysokoškolské štúdium medicíny ukončil na LF UK v Martine v roku 1975, následne nastúpil na detské oddelenie v Krupine. Od roku 1978  do roku 2014 pracoval v Endokrinologickom ústave v Ľubochni ako sekundárny lekár na detskom lôžkovom oddelení,  v detskej ambulancii, neskôr na oddelení pre dorast a dospelých, prechodne vo funkcii primára. Posledné roky pracoval v ambulancii pre dorast a dospelých až do odchodu do dôchodku. V rámci postgraduálneho štúdia získal roku 1980 špecializáciu  prvého stupňa v odbore pediatria, v roku 1989 špecializáciu v odbore detskej endokrinológie a v roku 1993 špecializáciu v odbore dorastové lekárstvo. V rámci odbornej prípravy jeden rok pracoval na Detskej  klinike JFUK v Martine. Zúčastňoval sa na odborných seminároch, pracovných schôdzach, školeniach a kongresoch s domácou aj medzinárodnou  účasťou. Od roku 2016 pracuje ako odborný garant  detskej endokrinologickej ambulancie  SPINN v Ružomberku

Prečo ste sa stali lekárom?

Bola mi blízka myšlienka pomáhať chorým, takže štúdium medicíny bol spôsob ako to realizovať.

Čo Vás na tejto práci baví?

Práca lekára je veľmi náročná. Vyžaduje maximálne sústredenie. Od jeho schopností závisí určenie  správnej  diagnózy, vyliečenie a často i život pacienta.

Zostáva Vám čas aj na koníčky

V minulosti to bol volejbal, potom som už všetok voľný čas venoval štúdiu a rodine.

Vaša obľúbená kniha?, film?

Rád čítam detektívky, verneovky a mayovky. V televízii sledujem dokumentárne filmy, cestopisy a staré české filmy.