Zdravotná sestra lekárskej kozmetiky a oftalmologickej ambulancie

Odborný garant MRI a sonografickej ambulancie

Recepcia SPINN clinic

Manažér pre styk s klientmi

Zdravotná sestra PET/CT, lekárskej kozmetiky

Hlavný rádiologický asistent

Hlavný rádiologický asistnt PET/CT, Rádiologický asistent MR

Biomedicínsky inžinier, Rádiologický asistent PET/CT, MR

Lekár ortopedickej ambulancie

Odborný garant ortopedickej ambulancie

Odborný garant ambulancie lekárskej kozmetiky

Lekárka oftalmologickej ambulancie

Lekár v odbore rádiológia, Popisujúci lekár MRI, CT

Popisujúci lekár PET/CT

Manažér pre styk s klientmi

Hlavný popisujúci lekár, primár PET/CT

Lekárka ambulancie lekárskej kozmetiky

Odborný garant oftalmologickej ambulancie

Lekárka v odbore rádiológia, Popisujúca lekárka MRI, USG

Lekárka ambunacie lekárskej kozmetiky

Tím SPINN clinic