Cenník

Oftalmologická ambulancia

Oblasť - Čelo
280€
280€
Horizontálne vrásky + Vrásky hnevu Aplikácia botulotoxínu
200 €
Horizontálne vrásky + Vrásky okolo očí Aplikácia botulotoxínu
200 €
Horizontálne vrásky + Vrásky hnevu + Vrásky okolo očí Aplikácia botulotoxínu
300 €
Pigmentové škvrny na čele Odstraňovanie pigmentov CO2 laserom
300 €
Oblasť - Obočie
Podvihnutie poklesnutého obočia Aplikácia botulotoxínu
60€
20 €
Oblasť - Oči
280 €
Vrásky okolo očí Aplikácia botulotoxínu
120 €
Vrásky okolo očí + Horizontálne vrásky Aplikácia botulotoxínu
200 €
Vrásky okolo očí + Horizontálne vrásky + Vrásky hnevu Aplikácia botulotoxínu
200 €
Oblasť - Nos
280 €
120 €
100 €
Prvotné ortopedické vyšetrenie
40€
Prvotné ortopedické vyšetrenie chrbtice
50€
Kontrolné ortopedické vyšetrenie
25€
Kontrolné ortopedické vyšetrenie chrbtice
25€
Aplikácia liečiva intraartikulárne, periartikulárne, punkcia kĺbu
14€
Aplikácia liečiva v rámci ortopedického vyšetrenia
10€
Sonografické vyšetrenie detských bedrových kĺbov
20€
Sonografické vyšetrenie ramenného kĺbu, lakťového kĺbu, zápästia, bedrového kĺbu, kolenného kĺbu, členkového kĺbu
15€
Sonografické vyšetrenie v rámci ortopedického vyšetrenia ramenného kĺbu, lakťového kĺbu, zápästia, bedrového kĺbu, kolenného kĺbu, členkového kĺbu
10€
Konzultácia bez vyšetrenia určenie liečebného postupu
15€
Ortopedické vyšetrenie pre posudkové účely
40€
ACP terapia - liečba autológnou kondicionovanou plazmou - jedna aplikácia
160€
ACP terapia - liečba autológnou kondicionovanou plazmou - tri aplikácie - VÝHODNA CENA 150 €/ks
450€
ACP terapia - liečba autológnou kondicionovanou plazmou - päť aplikácií - NAJVÝHODNEJŠIA CENA 140 €/ks
160€
1.Skupina
- Štítna žľaza
- Mäkké tkanivá
- Svaly, kĺby
- Semenníky a nadsemenníky u muža
- Lymfatické uzliny krku, triesla a podpazušia
- Brušná stena,Trieslový kanál
- Pohrudničné dutiny
- Detské obličky
-Detské brucho
25€
2.Skupina
-Orgány dutiny brušnej
- Močový trakt u ženy (obličky, močový mechúr, malá panva)
- Močový trakt u muža (obličky, močový mechúr, prostata)
- Prsníky a podpazušie
35€
3.Skupina
- Dopplerovské vyšetrenie tepien hornej končetiny
- Dopplerovské vyšetrenie tepien dolnej končatiny
- Dopplerovské vyšetrenie žíl hornej končetiny
- Dopplerovské vyšetrenie žíl dolnej končatiny
- Vyšetrenie ostatných tepien a žíl
40€
4.Skupina
- Konzultácia RTG vyšetrenia z iných pracovísk
- Konzultácia USG vyšetrenia z iných pracovísk
- Konzultácia CT vyšetrenia z iných pracovísk
- Konzultácia MR vyšetrenia pohybového aparátu z nášho a iných pracovísk
30€
Ako samoplatca môže byť vyšetrený pacient, ktorý nemá zdravotné poistenie na území SR. Zásady pre objednávanie a vyšetrenie budú dodržané ako u pacientov poistených v SR.
Vyšetrenie PET/CT (18 FDG, v prípade potreby s kontrastom)
25€
Zmluvné zdravotné poisťovne
- Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
- Union, zdravotná poisťovňa, a.s.
- Dôvera, zdravotná poisťovňa, a.s.

V prípade, že má záujem o vyšetrenie klient, ktorý je poistený u inej ako zmluvnej poisťovne je povinný si vyšetrenie plne uhradiť podľa aktuálneho cenníka.Keďže je počet vyšetrení zo strany zdravotných poisťovní značne obmedzený, čakacie doby sú neúmerne vysoké (6-12 týždňov), ponúkame Vám možnosť si čakaciu dobu skrátiť formou samofinancovania (vyšetrenie na vlastnú žiadosť, bez následnej možnosti refundácie od zdravotnej poisťovne).Zoznam výkonov  a cenník služieb, pri ktorých možno požadovať úhradu

A) ZOZNAM VÝKONOV - Zdravotné výkony plne uhrádzané zdravotnými poisťovňami na základe verejného zdravotného poistenia t.j. bez úhrady pacientom
Vyšetrenie magnetickou rezonanciou muskuloskeletálneho systému
-
B) CENNÍK SLUŽIEB súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti podľa bodu A. vyššie, ktoré poskytovateľ poskytuje, a pri ktorých môže požadovať od pacienta úhradu, avšak výlučne v prípade, ak pacient o tieto dodatočné služby požiada
poskytnutie užívateľskej licencie pre softwarový prehliadač DICOM snímkov z magnetickej rezonancie s CD nosičom
-
poskytnutie užívateľskej licencie pre softwarový prehliadač DICOM snímkov z magnetickej rezonancie s CD nosičom+ odoslanie DICOM snímkov z magnetickej rezonancie s CD nosičom pacientovi poštou
-
expresný lekársky popis DICOM snímkov z magnetickej rezonancie do 3 pracovných dní+ odoslanie výsledku poštou pacientovi
-
expresný lekársky popis DICOM snímkov z magnetickej rezonancie do 3 pracovných dní+ poskytnutie užívateľskej licencie pre softwarový prehliadač DICOM snímkov z magnetickej rezonancie s CD nosičom + odoslanie výsledku poštou pacientovi
-
C) Zdravotné výkony plne hradené pacientom - klientom na základe samostatného zmluvného vzťahu uzatvoreného medzi klientom a spoločnosťou SPINN s.r.o.
Samoplatca - vyšetrenie jedného kĺbu magnetickou rezonanciou muskuloskeletálneho systému
-
Samoplatca - vyšetrenie jednej časti chrbtice magnetickou rezonanciou muskuloskeletálneho systému
-
Samoplatca na žiadosť lekára SPINN CLINIC - vyšetrenie jedného kĺbu magnetickou rezonanciou muskuloskeletálneho systému  
-
Samoplatca na žiadosť lekára SPINN CLINIC- vyšetrenie jednej časti chrbtice magnetickou rezonanciou muskuloskeletálneho systému
-
Upozornenie
Klientov bez “Žiadanky o vyšetrenie magnetickou rezonanciou” NEVYŠETRUJEME ! (okrem Samoplatcov)Klientov, ktorí nepredložia preukaz poistenca NEVYŠETRUJEME ! (okrem Samoplatcov)
V UVEDENÝCH PRÍPADOCH OBJEDNANÝ TERMÍN VYŠETRENIA PREPADÁ A NA VYŠETRENIE JE NUTNÉ SA OBJEDNAŤ ZNOVA !
Oblasť - Čelo
280€
280€
Horizontálne vrásky + Vrásky hnevu Aplikácia botulotoxínu
200 €
Horizontálne vrásky + Vrásky okolo očí Aplikácia botulotoxínu
200 €
Horizontálne vrásky + Vrásky hnevu + Vrásky okolo očí Aplikácia botulotoxínu
300 €
Pigmentové škvrny na čele Odstraňovanie pigmentov CO2 laserom
300 €
Oblasť - Obočie
Podvihnutie poklesnutého obočia Aplikácia botulotoxínu
60€
20 €
Oblasť - Oči
280 €
Vrásky okolo očí Aplikácia botulotoxínu
120 €
Vrásky okolo očí + Horizontálne vrásky Aplikácia botulotoxínu
200 €
Vrásky okolo očí + Horizontálne vrásky + Vrásky hnevu Aplikácia botulotoxínu
200 €
Oblasť - Nos
280 €
120 €
100 €
Komplexné vyšetrenie bez predpisu korekcie
Vyšetrenie zahŕňa:
- anamnéza (zistenie Vašej zdravotnej a očnej histórie)
- vyšetrenie zrakovej ostrosti
- meranie očného tlaku
- vyšetrenie hrúbky, zakrivenia rohovky
- vyšetrenie subjektívnej refrakcie  pomocou skúšobných okuliarov
- vyšetrenie okolia oka a predného segmentu oka (rohovka, predná komora, dúhovka, šošovka)
- vyšetrenie očného pozadia (sietnice a sklovca, zrakového nervu) lekárom

Prístrojové merania vrámci kompexneho očného vyšetrenia:
- auto
- kerato
- refraktometer (meria objektívnu dioptrickú chybu oka- bezkontaktný tonometer (meria vnútroočný tlak)
- bezkontaktný pachymeter –meria hrúbku rohovky
50€
Komplexné vyšetrenie dispenzarizovaného pacienta
(len v prípade, že sa pacient lieči na glaukóm, diabetickú retinopatiu alebo vekom podmienenú degeneráciu makuly)

- vyšetrenie zrakovej ostrosti
- vyšetrenie okolia oka a predného segmentu oka (rohovka, predná komora, dúhovka, šošovka)
- vyšetrenie očného pozadia (sietnice a sklovca, zrakového nervu) lekárom
- meranie očného tlaku
- vyšetrenie zorného poľa perimetrom- vyšetrenie sietnice očným koherentným tomografom (OCT)
60€
Vyšetrenie zorného poľa perimetrom
15€
Vyšetrenie zorného poľa perimetrom
20€
Stanovenie a predpis korekcie do diaľky a do blízka
25€
Kontrolné vyšetrenie priamo súvisiace s vyšetrením, ochorením (stanoví lekár)
20€
Konzultácia s lekárom
45€
Konziliárne vyšetrenie pre iného špecialistu
45€
Vypísanie poistky, trvalé následky a pod.
60€
Vyšetrenie na zbrojný preukaz
50€
Vyšetrenie pre účely vodičského preukazu sk. B
50€
Vyšetrenie pre účely vodičského preukazu + perimeter
65€
Prvotné ortopedické vyšetrenie
40€
Prvotné ortopedické vyšetrenie chrbtice
50€
Kontrolné ortopedické vyšetrenie
25€
Kontrolné ortopedické vyšetrenie chrbtice
25€
Aplikácia liečiva intraartikulárne, periartikulárne, punkcia kĺbu
14€
Aplikácia liečiva v rámci ortopedického vyšetrenia
10€
Sonografické vyšetrenie detských bedrových kĺbov
20€
Sonografické vyšetrenie ramenného kĺbu, lakťového kĺbu, zápästia, bedrového kĺbu, kolenného kĺbu, členkového kĺbu
15€
Sonografické vyšetrenie v rámci ortopedického vyšetrenia ramenného kĺbu, lakťového kĺbu, zápästia, bedrového kĺbu, kolenného kĺbu, členkového kĺbu
10€
Ortopedické vyšetrenie pre posudkové účely
40€
ACP terapia - liečba autológnou kondicionovanou plazmou - jedna aplikácia
160€
ACP terapia - liečba autológnou kondicionovanou plazmou - tri aplikácie - VÝHODNA CENA 150 €/ks
450€
Samoplatca na žiadosť lekára SPINN CLINIC - vyšetrenie jedného kĺbu magnetickou rezonanciou muskuloskeletálneho systému
-
ACP terapia - liečba autológnou kondicionovanou plazmou - päť aplikácií - NAJVÝHODNEJŠIA CENA 140 €/ks
160€
1.Skupina
- Štítna žľaza
- Mäkké tkanivá
- Svaly, kĺby
- Semenníky a nadsemenníky u muža
- Lymfatické uzliny krku, triesla a podpazušia
- Brušná stena,Trieslový kanál
- Pohrudničné dutiny
- Detské obličky
-Detské brucho
25€
2.Skupina
-Orgány dutiny brušnej
- Močový trakt u ženy (obličky, močový mechúr, malá panva)
- Močový trakt u muža (obličky, močový mechúr, prostata)
- Prsníky a podpazušie
35€
3.Skupina
- Dopplerovské vyšetrenie tepien hornej končetiny
- Dopplerovské vyšetrenie tepien dolnej končatiny
- Dopplerovské vyšetrenie žíl hornej končetiny
- Dopplerovské vyšetrenie žíl dolnej končatiny
- Vyšetrenie ostatných tepien a žíl
40€
4.Skupina
- Konzultácia RTG vyšetrenia z iných pracovísk
- Konzultácia USG vyšetrenia z iných pracovísk
- Konzultácia CT vyšetrenia z iných pracovísk
- Konzultácia MR vyšetrenia pohybového aparátu z nášho a iných pracovísk
30€
Ako samoplatca môže byť vyšetrený pacient, ktorý nemá zdravotné poistenie na území SR. Zásady pre objednávanie a vyšetrenie budú dodržané ako u pacientov poistených v SR.
Vyšetrenie PET/CT (18 FDG, v prípade potreby s kontrastom)
25€
Zmluvné zdravotné poisťovne
- Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
- Union, zdravotná poisťovňa, a.s.
- Dôvera, zdravotná poisťovňa, a.s.

V prípade, že má záujem o vyšetrenie klient, ktorý je poistený u inej ako zmluvnej poisťovne je povinný si vyšetrenie plne uhradiť podľa aktuálneho cenníka.Keďže je počet vyšetrení zo strany zdravotných poisťovní značne obmedzený, čakacie doby sú neúmerne vysoké (6-12 týždňov), ponúkame Vám možnosť si čakaciu dobu skrátiť formou samofinancovania (vyšetrenie na vlastnú žiadosť, bez následnej možnosti refundácie od zdravotnej poisťovne).Zoznam výkonov  a cenník služieb, pri ktorých možno požadovať úhradu

A) ZOZNAM VÝKONOV - Zdravotné výkony plne uhrádzané zdravotnými poisťovňami na základe verejného zdravotného poistenia t.j. bez úhrady pacientom
Vyšetrenie magnetickou rezonanciou muskuloskeletálneho systému
-
B) CENNÍK SLUŽIEB súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti podľa bodu A. vyššie, ktoré poskytovateľ poskytuje, a pri ktorých môže požadovať od pacienta úhradu, avšak výlučne v prípade, ak pacient o tieto dodatočné služby požiada
poskytnutie užívateľskej licencie pre softwarový prehliadač DICOM snímkov z magnetickej rezonancie s CD nosičom
-
poskytnutie užívateľskej licencie pre softwarový prehliadač DICOM snímkov z magnetickej rezonancie s CD nosičom+ odoslanie DICOM snímkov z magnetickej rezonancie s CD nosičom pacientovi poštou
-
expresný lekársky popis DICOM snímkov z magnetickej rezonancie do 3 pracovných dní+ odoslanie výsledku poštou pacientovi
-
expresný lekársky popis DICOM snímkov z magnetickej rezonancie do 3 pracovných dní+ poskytnutie užívateľskej licencie pre softwarový prehliadač DICOM snímkov z magnetickej rezonancie s CD nosičom + odoslanie výsledku poštou pacientovi
-
C) Zdravotné výkony plne hradené pacientom - klientom na základe samostatného zmluvného vzťahu uzatvoreného medzi klientom a spoločnosťou SPINN s.r.o.
Samoplatca - vyšetrenie jedného kĺbu magnetickou rezonanciou muskuloskeletálneho systému
-
Samoplatca - vyšetrenie jednej časti chrbtice magnetickou rezonanciou muskuloskeletálneho systému
-
Samoplatca na žiadosť lekára SPINN CLINIC - vyšetrenie jedného kĺbu magnetickou rezonanciou muskuloskeletálneho systému  
-
Samoplatca na žiadosť lekára SPINN CLINIC- vyšetrenie jednej časti chrbtice magnetickou rezonanciou muskuloskeletálneho systému
-
Upozornenie
Klientov bez “Žiadanky o vyšetrenie magnetickou rezonanciou” NEVYŠETRUJEME ! (okrem Samoplatcov)Klientov, ktorí nepredložia preukaz poistenca NEVYŠETRUJEME ! (okrem Samoplatcov)
V UVEDENÝCH PRÍPADOCH OBJEDNANÝ TERMÍN VYŠETRENIA PREPADÁ A NA VYŠETRENIE JE NUTNÉ SA OBJEDNAŤ ZNOVA !
Oblasť - Čelo
280€
280€
Horizontálne vrásky + Vrásky hnevu Aplikácia botulotoxínu
200 €
Horizontálne vrásky + Vrásky okolo očí Aplikácia botulotoxínu
200 €
Horizontálne vrásky + Vrásky hnevu + Vrásky okolo očí Aplikácia botulotoxínu
300 €
Pigmentové škvrny na čele Odstraňovanie pigmentov CO2 laserom
300 €
Oblasť - Obočie
Podvihnutie poklesnutého obočia Aplikácia botulotoxínu
60€
20 €
Oblasť - Oči
280 €
Vrásky okolo očí Aplikácia botulotoxínu
120 €
Vrásky okolo očí + Horizontálne vrásky Aplikácia botulotoxínu
200 €
Vrásky okolo očí + Horizontálne vrásky + Vrásky hnevu Aplikácia botulotoxínu
200 €
Oblasť - Nos
280 €
120 €
100 €
Komplexné vyšetrenie bez predpisu korekcie
Vyšetrenie zahŕňa:
- anamnéza (zistenie Vašej zdravotnej a očnej histórie)
- vyšetrenie zrakovej ostrosti
- meranie očného tlaku
- vyšetrenie hrúbky, zakrivenia rohovky
- vyšetrenie subjektívnej refrakcie  pomocou skúšobných okuliarov
- vyšetrenie okolia oka a predného segmentu oka (rohovka, predná komora, dúhovka, šošovka)
- vyšetrenie očného pozadia (sietnice a sklovca, zrakového nervu) lekárom

Prístrojové merania vrámci kompexneho očného vyšetrenia:
- auto
- kerato
- refraktometer (meria objektívnu dioptrickú chybu oka- bezkontaktný tonometer (meria vnútroočný tlak)
- bezkontaktný pachymeter –meria hrúbku rohovky
50€
Komplexné vyšetrenie dispenzarizovaného pacienta
(len v prípade, že sa pacient lieči na glaukóm, diabetickú retinopatiu alebo vekom podmienenú degeneráciu makuly)

- vyšetrenie zrakovej ostrosti
- vyšetrenie okolia oka a predného segmentu oka (rohovka, predná komora, dúhovka, šošovka)
- vyšetrenie očného pozadia (sietnice a sklovca, zrakového nervu) lekárom
- meranie očného tlaku
- vyšetrenie zorného poľa perimetrom- vyšetrenie sietnice očným koherentným tomografom (OCT)
60€
Vyšetrenie zorného poľa perimetrom
15€
Vyšetrenie zorného poľa perimetrom
20€
Stanovenie a predpis korekcie do diaľky a do blízka
25€
Kontrolné vyšetrenie priamo súvisiace s vyšetrením, ochorením (stanoví lekár)
20€
Konzultácia s lekárom
45€
Konziliárne vyšetrenie pre iného špecialistu
45€
Vypísanie poistky, trvalé následky a pod.
60€
Vyšetrenie na zbrojný preukaz
50€
Vyšetrenie pre účely vodičského preukazu sk. B
50€
Vyšetrenie pre účely vodičského preukazu + perimeter
65€
Prvotné ortopedické vyšetrenie
40€
Prvotné ortopedické vyšetrenie chrbtice
50€
Kontrolné ortopedické vyšetrenie
25€
Kontrolné ortopedické vyšetrenie chrbtice
25€
Aplikácia liečiva intraartikulárne, periartikulárne, punkcia kĺbu
14€
Aplikácia liečiva v rámci ortopedického vyšetrenia
10€
Sonografické vyšetrenie detských bedrových kĺbov
20€
Sonografické vyšetrenie ramenného kĺbu, lakťového kĺbu, zápästia, bedrového kĺbu, kolenného kĺbu, členkového kĺbu
15€
Sonografické vyšetrenie v rámci ortopedického vyšetrenia ramenného kĺbu, lakťového kĺbu, zápästia, bedrového kĺbu, kolenného kĺbu, členkového kĺbu
10€
Konzultácia bez vyšetrenia určenie liečebného postupu
15€
Ortopedické vyšetrenie pre posudkové účely
40€
ACP terapia - liečba autológnou kondicionovanou plazmou - jedna aplikácia
160€
ACP terapia - liečba autológnou kondicionovanou plazmou - tri aplikácie - VÝHODNA CENA 150 €/ks
450€
ACP terapia - liečba autológnou kondicionovanou plazmou - päť aplikácií - NAJVÝHODNEJŠIA CENA 140 €/ks
160€
1.Skupina
- Štítna žľaza
- Mäkké tkanivá
- Svaly, kĺby
- Semenníky a nadsemenníky u muža
- Lymfatické uzliny krku, triesla a podpazušia
- Brušná stena,Trieslový kanál
- Pohrudničné dutiny
- Detské obličky
-Detské brucho
30€
2.Skupina
-Orgány dutiny brušnej
- Močový trakt u ženy (obličky, močový mechúr, malá panva)
- Močový trakt u muža (obličky, močový mechúr, prostata)
- Prsníky a podpazušie
40€
3.Skupina
- Dopplerovské vyšetrenie tepien hornej končetiny
- Dopplerovské vyšetrenie tepien dolnej končatiny
- Dopplerovské vyšetrenie žíl hornej končetiny
- Dopplerovské vyšetrenie žíl dolnej končatiny
- Vyšetrenie ostatných tepien a žíl
40€
4.Skupina
- Konzultácia RTG vyšetrenia z iných pracovísk
- Konzultácia USG vyšetrenia z iných pracovísk
- Konzultácia CT vyšetrenia z iných pracovísk
- Konzultácia MR vyšetrenia pohybového aparátu z nášho a iných pracovísk
40€
Ako samoplatca môže byť vyšetrený pacient, ktorý nemá zdravotné poistenie na území SR. Zásady pre objednávanie a vyšetrenie budú dodržané ako u pacientov poistených v SR.
Vyšetrenie PET/CT (18 FDG, v prípade potreby s kontrastom)
25€
Zmluvné zdravotné poisťovne
- Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
- Union, zdravotná poisťovňa, a.s.
- Dôvera, zdravotná poisťovňa, a.s.

V prípade, že má záujem o vyšetrenie klient, ktorý je poistený u inej ako zmluvnej poisťovne je povinný si vyšetrenie plne uhradiť podľa aktuálneho cenníka.Keďže je počet vyšetrení zo strany zdravotných poisťovní značne obmedzený, čakacie doby sú neúmerne vysoké (6-12 týždňov), ponúkame Vám možnosť si čakaciu dobu skrátiť formou samofinancovania (vyšetrenie na vlastnú žiadosť, bez následnej možnosti refundácie od zdravotnej poisťovne).Zoznam výkonov  a cenník služieb, pri ktorých možno požadovať úhradu

A) ZOZNAM VÝKONOV - Zdravotné výkony plne uhrádzané zdravotnými poisťovňami na základe verejného zdravotného poistenia t.j. bez úhrady pacientom
Vyšetrenie magnetickou rezonanciou muskuloskeletálneho systému
-
B) CENNÍK SLUŽIEB súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti podľa bodu A. vyššie, ktoré poskytovateľ poskytuje, a pri ktorých môže požadovať od pacienta úhradu, avšak výlučne v prípade, ak pacient o tieto dodatočné služby požiada
poskytnutie užívateľskej licencie pre softwarový prehliadač DICOM snímkov z magnetickej rezonancie s CD nosičom
-
poskytnutie užívateľskej licencie pre softwarový prehliadač DICOM snímkov z magnetickej rezonancie s CD nosičom+ odoslanie DICOM snímkov z magnetickej rezonancie s CD nosičom pacientovi poštou
-
expresný lekársky popis DICOM snímkov z magnetickej rezonancie do 3 pracovných dní+ odoslanie výsledku poštou pacientovi
-
expresný lekársky popis DICOM snímkov z magnetickej rezonancie do 3 pracovných dní+ poskytnutie užívateľskej licencie pre softwarový prehliadač DICOM snímkov z magnetickej rezonancie s CD nosičom + odoslanie výsledku poštou pacientovi
-
C) Zdravotné výkony plne hradené pacientom - klientom na základe samostatného zmluvného vzťahu uzatvoreného medzi klientom a spoločnosťou SPINN s.r.o.
Samoplatca - vyšetrenie jedného kĺbu magnetickou rezonanciou muskuloskeletálneho systému
-
Samoplatca - vyšetrenie jednej časti chrbtice magnetickou rezonanciou muskuloskeletálneho systému
-
Samoplatca na žiadosť lekára SPINN CLINIC - vyšetrenie jedného kĺbu magnetickou rezonanciou muskuloskeletálneho systému  
-
Samoplatca na žiadosť lekára SPINN CLINIC- vyšetrenie jednej časti chrbtice magnetickou rezonanciou muskuloskeletálneho systému
-
Upozornenie
Klientov bez “Žiadanky o vyšetrenie magnetickou rezonanciou” NEVYŠETRUJEME ! (okrem Samoplatcov)Klientov, ktorí nepredložia preukaz poistenca NEVYŠETRUJEME ! (okrem Samoplatcov)
V UVEDENÝCH PRÍPADOCH OBJEDNANÝ TERMÍN VYŠETRENIA PREPADÁ A NA VYŠETRENIE JE NUTNÉ SA OBJEDNAŤ ZNOVA !
Oblasť - Čelo
280€
280€
Horizontálne vrásky + Vrásky hnevu Aplikácia botulotoxínu
200 €
Horizontálne vrásky + Vrásky okolo očí Aplikácia botulotoxínu
200 €
Horizontálne vrásky + Vrásky hnevu + Vrásky okolo očí Aplikácia botulotoxínu
300 €
Pigmentové škvrny na čele Odstraňovanie pigmentov CO2 laserom
300 €
Oblasť - Obočie
Podvihnutie poklesnutého obočia Aplikácia botulotoxínu
60€
20 €
Oblasť - Oči
280 €
Vrásky okolo očí Aplikácia botulotoxínu
120 €
Vrásky okolo očí + Horizontálne vrásky Aplikácia botulotoxínu
200 €
Vrásky okolo očí + Horizontálne vrásky + Vrásky hnevu Aplikácia botulotoxínu
200 €
Oblasť - Nos
280 €
120 €
100 €
Komplexné vyšetrenie bez predpisu korekcie
Vyšetrenie zahŕňa:
- anamnéza (zistenie Vašej zdravotnej a očnej histórie)
- vyšetrenie zrakovej ostrosti
- meranie očného tlaku
- vyšetrenie hrúbky, zakrivenia rohovky
- vyšetrenie subjektívnej refrakcie  pomocou skúšobných okuliarov
- vyšetrenie okolia oka a predného segmentu oka (rohovka, predná komora, dúhovka, šošovka)
- vyšetrenie očného pozadia (sietnice a sklovca, zrakového nervu) lekárom

Prístrojové merania vrámci kompexneho očného vyšetrenia:
- auto
- kerato
- refraktometer (meria objektívnu dioptrickú chybu oka- bezkontaktný tonometer (meria vnútroočný tlak)
- bezkontaktný pachymeter –meria hrúbku rohovky
50€
Komplexné vyšetrenie dispenzarizovaného pacienta
(len v prípade, že sa pacient lieči na glaukóm, diabetickú retinopatiu alebo vekom podmienenú degeneráciu makuly)

- vyšetrenie zrakovej ostrosti
- vyšetrenie okolia oka a predného segmentu oka (rohovka, predná komora, dúhovka, šošovka)
- vyšetrenie očného pozadia (sietnice a sklovca, zrakového nervu) lekárom
- meranie očného tlaku
- vyšetrenie zorného poľa perimetrom- vyšetrenie sietnice očným koherentným tomografom (OCT)
60€
Vyšetrenie zorného poľa perimetrom
15€
Vyšetrenie zorného poľa perimetrom
20€
Stanovenie a predpis korekcie do diaľky a do blízka
25€
Kontrolné vyšetrenie priamo súvisiace s vyšetrením, ochorením (stanoví lekár)
20€
Konzultácia s lekárom
45€
Konziliárne vyšetrenie pre iného špecialistu
45€
Vypísanie poistky, trvalé následky a pod.
60€
Vyšetrenie na zbrojný preukaz
50€
Vyšetrenie pre účely vodičského preukazu sk. B
50€
Vyšetrenie pre účely vodičského preukazu + perimeter
65€
Prvotné ortopedické vyšetrenie
40€
Prvotné ortopedické vyšetrenie chrbtice
50€
Kontrolné ortopedické vyšetrenie
25€
Kontrolné ortopedické vyšetrenie chrbtice
25€
Aplikácia liečiva intraartikulárne, periartikulárne, punkcia kĺbu
14€
Aplikácia liečiva v rámci ortopedického vyšetrenia
10€
Sonografické vyšetrenie detských bedrových kĺbov
20€
Sonografické vyšetrenie ramenného kĺbu, lakťového kĺbu, zápästia, bedrového kĺbu, kolenného kĺbu, členkového kĺbu
15€
Sonografické vyšetrenie v rámci ortopedického vyšetrenia ramenného kĺbu, lakťového kĺbu, zápästia, bedrového kĺbu, kolenného kĺbu, členkového kĺbu
10€
Konzultácia bez vyšetrenia určenie liečebného postupu
15€
Ortopedické vyšetrenie pre posudkové účely
40€
ACP terapia - liečba autológnou kondicionovanou plazmou - jedna aplikácia
160€
ACP terapia - liečba autológnou kondicionovanou plazmou - tri aplikácie - VÝHODNA CENA 150 €/ks
450€
ACP terapia - liečba autológnou kondicionovanou plazmou - päť aplikácií - NAJVÝHODNEJŠIA CENA 140 €/ks
160€
1.Skupina
- Štítna žľaza
- Mäkké tkanivá
- Svaly, kĺby
- Semenníky a nadsemenníky u muža
- Lymfatické uzliny krku, triesla a podpazušia
- Brušná stena,Trieslový kanál
- Pohrudničné dutiny
- Detské obličky
-Detské brucho
25€
2.Skupina
-Orgány dutiny brušnej
- Močový trakt u ženy (obličky, močový mechúr, malá panva)
- Močový trakt u muža (obličky, močový mechúr, prostata)
- Prsníky a podpazušie
35€
3.Skupina
- Dopplerovské vyšetrenie tepien hornej končetiny
- Dopplerovské vyšetrenie tepien dolnej končatiny
- Dopplerovské vyšetrenie žíl hornej končetiny
- Dopplerovské vyšetrenie žíl dolnej končatiny
- Vyšetrenie ostatných tepien a žíl
40€
4.Skupina
- Konzultácia RTG vyšetrenia z iných pracovísk
- Konzultácia USG vyšetrenia z iných pracovísk
- Konzultácia CT vyšetrenia z iných pracovísk
- Konzultácia MR vyšetrenia pohybového aparátu z nášho a iných pracovísk
30€
Ako samoplatca môže byť vyšetrený pacient, ktorý nemá zdravotné poistenie na území SR. Zásady pre objednávanie a vyšetrenie budú dodržané ako u pacientov poistených v SR.
Vyšetrenie PET/CT (18 FDG, v prípade potreby s kontrastom)
25€
Zmluvné zdravotné poisťovne
- Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
- Union, zdravotná poisťovňa, a.s.
- Dôvera, zdravotná poisťovňa, a.s.

V prípade, že má záujem o vyšetrenie klient, ktorý je poistený u inej ako zmluvnej poisťovne je povinný si vyšetrenie plne uhradiť podľa aktuálneho cenníka.Keďže je počet vyšetrení zo strany zdravotných poisťovní značne obmedzený, čakacie doby sú neúmerne vysoké (6-12 týždňov), ponúkame Vám možnosť si čakaciu dobu skrátiť formou samofinancovania (vyšetrenie na vlastnú žiadosť, bez následnej možnosti refundácie od zdravotnej poisťovne).Zoznam výkonov  a cenník služieb, pri ktorých možno požadovať úhradu

A) ZOZNAM VÝKONOV - Zdravotné výkony plne uhrádzané zdravotnými poisťovňami na základe verejného zdravotného poistenia t.j. bez úhrady pacientom
Vyšetrenie magnetickou rezonanciou muskuloskeletálneho systému
-
B) CENNÍK SLUŽIEB súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti podľa bodu A. vyššie, ktoré poskytovateľ poskytuje, a pri ktorých môže požadovať od pacienta úhradu, avšak výlučne v prípade, ak pacient o tieto dodatočné služby požiada
poskytnutie užívateľskej licencie pre softwarový prehliadač DICOM snímkov z magnetickej rezonancie s CD nosičom
-
poskytnutie užívateľskej licencie pre softwarový prehliadač DICOM snímkov z magnetickej rezonancie s CD nosičom+ odoslanie DICOM snímkov z magnetickej rezonancie s CD nosičom pacientovi poštou
-
expresný lekársky popis DICOM snímkov z magnetickej rezonancie do 3 pracovných dní+ odoslanie výsledku poštou pacientovi
-
expresný lekársky popis DICOM snímkov z magnetickej rezonancie do 3 pracovných dní+ poskytnutie užívateľskej licencie pre softwarový prehliadač DICOM snímkov z magnetickej rezonancie s CD nosičom + odoslanie výsledku poštou pacientovi
-
C) Zdravotné výkony plne hradené pacientom - klientom na základe samostatného zmluvného vzťahu uzatvoreného medzi klientom a spoločnosťou SPINN s.r.o.
Samoplatca - vyšetrenie jedného kĺbu magnetickou rezonanciou muskuloskeletálneho systému
-
Samoplatca - vyšetrenie jednej časti chrbtice magnetickou rezonanciou muskuloskeletálneho systému
-
Samoplatca na žiadosť lekára SPINN CLINIC - vyšetrenie jedného kĺbu magnetickou rezonanciou muskuloskeletálneho systému  
-
Samoplatca na žiadosť lekára SPINN CLINIC- vyšetrenie jednej časti chrbtice magnetickou rezonanciou muskuloskeletálneho systému
-
Upozornenie
Klientov bez “Žiadanky o vyšetrenie magnetickou rezonanciou” NEVYŠETRUJEME ! (okrem Samoplatcov)Klientov, ktorí nepredložia preukaz poistenca NEVYŠETRUJEME ! (okrem Samoplatcov)
V UVEDENÝCH PRÍPADOCH OBJEDNANÝ TERMÍN VYŠETRENIA PREPADÁ A NA VYŠETRENIE JE NUTNÉ SA OBJEDNAŤ ZNOVA !
Oblasť - Čelo
280€
280€
Horizontálne vrásky + Vrásky hnevu Aplikácia botulotoxínu
200 €
Horizontálne vrásky + Vrásky okolo očí Aplikácia botulotoxínu
200 €
Horizontálne vrásky + Vrásky hnevu + Vrásky okolo očí Aplikácia botulotoxínu
300 €
Pigmentové škvrny na čele Odstraňovanie pigmentov CO2 laserom
300 €
Oblasť - Obočie
Podvihnutie poklesnutého obočia Aplikácia botulotoxínu
60€
20 €
Oblasť - Oči
280 €
Vrásky okolo očí Aplikácia botulotoxínu
120 €
Vrásky okolo očí + Horizontálne vrásky Aplikácia botulotoxínu
200 €
Vrásky okolo očí + Horizontálne vrásky + Vrásky hnevu Aplikácia botulotoxínu
200 €
Oblasť - Nos
280 €
120 €
100 €
Komplexné vyšetrenie bez predpisu korekcie
Vyšetrenie zahŕňa:
- stanovenie a predpis korekcie do diaľky a do blízka
- anamnéza (zistenie Vašej zdravotnej a očnej histórie)
- vyšetrenie zrakovej ostrosti
- meranie očného tlaku
- vyšetrenie hrúbky, zakrivenia rohovky
- vyšetrenie subjektívnej refrakcie  pomocou skúšobných okuliarov
- vyšetrenie okolia oka a predného segmentu oka (rohovka, predná komora, dúhovka, šošovka)
- vyšetrenie očného pozadia (sietnice a sklovca, zrakového nervu) lekárom

Prístrojové merania vrámci kompexneho očného vyšetrenia:
- auto kerato refraktometer - meranie objektívnej dioptrickej chyby oka
- bezkontaktný tonometer - merianie vnútroočného tlaku
- bezkontaktný pachymeter - meranie hrúbky rohovky
- nemydriatická fundus kamera - vyšetrenie očného pozadia
50€
Komplexné vyšetrenie dispenzarizovaného pacienta
(Len v prípade, že sa pacient lieči na glaukóm, diabetickú retinopatiu alebo vekom podmienenú degeneráciu makuly a je pravidelne sledovaný v našej ambulancii.)

- vyšetrenie zrakovej ostrosti
- vyšetrenie okolia oka a predného segmentu oka (rohovka, predná komora, dúhovka, šošovka)
- vyšetrenie očného pozadia (sietnice a sklovca, zrakového nervu) lekárom
- meranie očného tlaku
- vyšetrenie zorného poľa perimetrom- vyšetrenie sietnice očným koherentným tomografom (OCT)
60€
Vyšetrenie zorného poľa perimetrom
15€
Vyšetrenie zorného poľa perimetrom
20€
Kontrolné vyšetrenie priamo súvisiace s vyšetrením, ochorením (stanoví lekár)
20€
Konzultácia s lekárom
50€
Konziliárne vyšetrenie pre iného špecialistu
50€
Vyšetrenie na zbrojný preukaz
50€
Vyšetrenie pre účely vodičského preukazu sk. B
50€
Vyšetrenie pre účely vodičského preukazu + perimeter
65€
Prvotné ortopedické vyšetrenie
40€
Prvotné ortopedické vyšetrenie chrbtice
50€
Kontrolné ortopedické vyšetrenie
25€
Kontrolné ortopedické vyšetrenie chrbtice
25€
Aplikácia liečiva intraartikulárne, periartikulárne, punkcia kĺbu
14€
Aplikácia liečiva v rámci ortopedického vyšetrenia
10€
Sonografické vyšetrenie detských bedrových kĺbov
20€
Sonografické vyšetrenie ramenného kĺbu, lakťového kĺbu, zápästia, bedrového kĺbu, kolenného kĺbu, členkového kĺbu
15€
Sonografické vyšetrenie v rámci ortopedického vyšetrenia ramenného kĺbu, lakťového kĺbu, zápästia, bedrového kĺbu, kolenného kĺbu, členkového kĺbu
10€
Konzultácia bez vyšetrenia určenie liečebného postupu
15€
Ortopedické vyšetrenie pre posudkové účely
40€
ACP terapia - liečba autológnou kondicionovanou plazmou - jedna aplikácia
160€
ACP terapia - liečba autológnou kondicionovanou plazmou - tri aplikácie - VÝHODNA CENA 150 €/ks
450€
ACP terapia - liečba autológnou kondicionovanou plazmou - päť aplikácií - NAJVÝHODNEJŠIA CENA 140 €/ks
160€
1.Skupina
- Štítna žľaza
- Mäkké tkanivá
- Svaly, kĺby
- Semenníky a nadsemenníky u muža
- Lymfatické uzliny krku, triesla a podpazušia
- Brušná stena,Trieslový kanál
- Pohrudničné dutiny
- Detské obličky
-Detské brucho
25€
2.Skupina
-Orgány dutiny brušnej
- Močový trakt u ženy (obličky, močový mechúr, malá panva)
- Močový trakt u muža (obličky, močový mechúr, prostata)
- Prsníky a podpazušie
35€
3.Skupina
- Dopplerovské vyšetrenie tepien hornej končetiny
- Dopplerovské vyšetrenie tepien dolnej končatiny
- Dopplerovské vyšetrenie žíl hornej končetiny
- Dopplerovské vyšetrenie žíl dolnej končatiny
- Vyšetrenie ostatných tepien a žíl
40€
4.Skupina
- Konzultácia RTG vyšetrenia z iných pracovísk
- Konzultácia USG vyšetrenia z iných pracovísk
- Konzultácia CT vyšetrenia z iných pracovísk
- Konzultácia MR vyšetrenia pohybového aparátu z nášho a iných pracovísk
30€
Ako samoplatca môže byť vyšetrený pacient, ktorý nemá zdravotné poistenie na území SR. Zásady pre objednávanie a vyšetrenie budú dodržané ako u pacientov poistených v SR.
Vyšetrenie PET/CT (18 FDG, v prípade potreby s kontrastom)
25€
Zmluvné zdravotné poisťovne
- Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
- Union, zdravotná poisťovňa, a.s.
- Dôvera, zdravotná poisťovňa, a.s.

V prípade, že má záujem o vyšetrenie klient, ktorý je poistený u inej ako zmluvnej poisťovne je povinný si vyšetrenie plne uhradiť podľa aktuálneho cenníka.Keďže je počet vyšetrení zo strany zdravotných poisťovní značne obmedzený, čakacie doby sú neúmerne vysoké (6-12 týždňov), ponúkame Vám možnosť si čakaciu dobu skrátiť formou samofinancovania (vyšetrenie na vlastnú žiadosť, bez následnej možnosti refundácie od zdravotnej poisťovne).Zoznam výkonov  a cenník služieb, pri ktorých možno požadovať úhradu

A) ZOZNAM VÝKONOV - Zdravotné výkony plne uhrádzané zdravotnými poisťovňami na základe verejného zdravotného poistenia t.j. bez úhrady pacientom
Vyšetrenie magnetickou rezonanciou muskuloskeletálneho systému
-
B) CENNÍK SLUŽIEB súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti podľa bodu A. vyššie, ktoré poskytovateľ poskytuje, a pri ktorých môže požadovať od pacienta úhradu, avšak výlučne v prípade, ak pacient o tieto dodatočné služby požiada
poskytnutie užívateľskej licencie pre softwarový prehliadač DICOM snímkov z magnetickej rezonancie s CD nosičom
-
poskytnutie užívateľskej licencie pre softwarový prehliadač DICOM snímkov z magnetickej rezonancie s CD nosičom+ odoslanie DICOM snímkov z magnetickej rezonancie s CD nosičom pacientovi poštou
-
expresný lekársky popis DICOM snímkov z magnetickej rezonancie do 3 pracovných dní+ odoslanie výsledku poštou pacientovi
-
expresný lekársky popis DICOM snímkov z magnetickej rezonancie do 3 pracovných dní+ poskytnutie užívateľskej licencie pre softwarový prehliadač DICOM snímkov z magnetickej rezonancie s CD nosičom + odoslanie výsledku poštou pacientovi
-
C) Zdravotné výkony plne hradené pacientom - klientom na základe samostatného zmluvného vzťahu uzatvoreného medzi klientom a spoločnosťou SPINN s.r.o.
Samoplatca - vyšetrenie jedného kĺbu magnetickou rezonanciou muskuloskeletálneho systému
-
Samoplatca - vyšetrenie jednej časti chrbtice magnetickou rezonanciou muskuloskeletálneho systému
-
Samoplatca na žiadosť lekára SPINN CLINIC - vyšetrenie jedného kĺbu magnetickou rezonanciou muskuloskeletálneho systému  
-
Samoplatca na žiadosť lekára SPINN CLINIC- vyšetrenie jednej časti chrbtice magnetickou rezonanciou muskuloskeletálneho systému
-
Upozornenie
Klientov bez “Žiadanky o vyšetrenie magnetickou rezonanciou” NEVYŠETRUJEME ! (okrem Samoplatcov)Klientov, ktorí nepredložia preukaz poistenca NEVYŠETRUJEME ! (okrem Samoplatcov)
V UVEDENÝCH PRÍPADOCH OBJEDNANÝ TERMÍN VYŠETRENIA PREPADÁ A NA VYŠETRENIE JE NUTNÉ SA OBJEDNAŤ ZNOVA !
Oblasť - Čelo
This is some text inside of a tooltip.
280€
This is some text inside of a tooltip.
280€
Horizontálne vrásky + Vrásky hnevu Aplikácia botulotoxínu
This is some text inside of a tooltip.
200 €
Horizontálne vrásky + Vrásky okolo očí Aplikácia botulotoxínu
This is some text inside of a tooltip.
200 €
Horizontálne vrásky + Vrásky hnevu + Vrásky okolo očí Aplikácia botulotoxínu
This is some text inside of a tooltip.
300 €
Pigmentové škvrny na čele Odstraňovanie pigmentov CO2 laserom
This is some text inside of a tooltip.
300 €
Oblasť - Obočie
Podvihnutie poklesnutého obočia Aplikácia botulotoxínu
This is some text inside of a tooltip.
60€
This is some text inside of a tooltip.
20 €
Oblasť - Oči
This is some text inside of a tooltip.
280 €
Vrásky okolo očí Aplikácia botulotoxínu
This is some text inside of a tooltip.
120 €
Vrásky okolo očí + Horizontálne vrásky Aplikácia botulotoxínu
This is some text inside of a tooltip.
200 €
Vrásky okolo očí + Horizontálne vrásky + Vrásky hnevu Aplikácia botulotoxínu
This is some text inside of a tooltip.
200 €
Oblasť - Nos
This is some text inside of a tooltip.
280 €
This is some text inside of a tooltip.
120 €
This is some text inside of a tooltip.
100 €
Komplexné vyšetrenie bez predpisu korekcie
Vyšetrenie zahŕňa:
- anamnéza (zistenie Vašej zdravotnej a očnej histórie)
- vyšetrenie zrakovej ostrosti
- meranie očného tlaku
- vyšetrenie hrúbky, zakrivenia rohovky
- vyšetrenie subjektívnej refrakcie  pomocou skúšobných okuliarov
- vyšetrenie okolia oka a predného segmentu oka (rohovka, predná komora, dúhovka, šošovka)
- vyšetrenie očného pozadia (sietnice a sklovca, zrakového nervu) lekárom

Prístrojové merania vrámci kompexneho očného vyšetrenia:
- auto
- kerato
- refraktometer (meria objektívnu dioptrickú chybu oka- bezkontaktný tonometer (meria vnútroočný tlak)
- bezkontaktný pachymeter –meria hrúbku rohovky
This is some text inside of a tooltip.
50€
Komplexné vyšetrenie dispenzarizovaného pacienta
(len v prípade, že sa pacient lieči na glaukóm, diabetickú retinopatiu alebo vekom podmienenú degeneráciu makuly)

- vyšetrenie zrakovej ostrosti
- vyšetrenie okolia oka a predného segmentu oka (rohovka, predná komora, dúhovka, šošovka)
- vyšetrenie očného pozadia (sietnice a sklovca, zrakového nervu) lekárom
- meranie očného tlaku
- vyšetrenie zorného poľa perimetrom- vyšetrenie sietnice očným koherentným tomografom (OCT)
This is some text inside of a tooltip.
60€
Vyšetrenie zorného poľa perimetrom
This is some text inside of a tooltip.
15€
Vyšetrenie zorného poľa perimetrom
This is some text inside of a tooltip.
20€
Stanovenie a predpis korekcie do diaľky a do blízka
This is some text inside of a tooltip.
25€
Kontrolné vyšetrenie priamo súvisiace s vyšetrením, ochorením (stanoví lekár)
This is some text inside of a tooltip.
20€
Konzultácia s lekárom
This is some text inside of a tooltip.
45€
Konziliárne vyšetrenie pre iného špecialistu
This is some text inside of a tooltip.
45€
Vypísanie poistky, trvalé následky a pod.
This is some text inside of a tooltip.
60€
Vyšetrenie na zbrojný preukaz
This is some text inside of a tooltip.
50€
Vyšetrenie pre účely vodičského preukazu sk. B
This is some text inside of a tooltip.
50€
Vyšetrenie pre účely vodičského preukazu + perimeter
This is some text inside of a tooltip.
65€
Prvotné ortopedické vyšetrenie
This is some text inside of a tooltip.
40€
Prvotné ortopedické vyšetrenie chrbtice
This is some text inside of a tooltip.
50€
Kontrolné ortopedické vyšetrenie
This is some text inside of a tooltip.
25€
Kontrolné ortopedické vyšetrenie chrbtice
This is some text inside of a tooltip.
25€
Aplikácia liečiva intraartikulárne, periartikulárne, punkcia kĺbu
This is some text inside of a tooltip.
14€
Aplikácia liečiva v rámci ortopedického vyšetrenia
This is some text inside of a tooltip.
10€
Sonografické vyšetrenie detských bedrových kĺbov
This is some text inside of a tooltip.
20€
Sonografické vyšetrenie ramenného kĺbu, lakťového kĺbu, zápästia, bedrového kĺbu, kolenného kĺbu, členkového kĺbu
This is some text inside of a tooltip.
15€
Sonografické vyšetrenie v rámci ortopedického vyšetrenia ramenného kĺbu, lakťového kĺbu, zápästia, bedrového kĺbu, kolenného kĺbu, členkového kĺbu
This is some text inside of a tooltip.
10€
Konzultácia bez vyšetrenia určenie liečebného postupu
This is some text inside of a tooltip.
15€
Ortopedické vyšetrenie pre posudkové účely
This is some text inside of a tooltip.
40€
ACP terapia - liečba autológnou kondicionovanou plazmou - jedna aplikácia
This is some text inside of a tooltip.
160€
ACP terapia - liečba autológnou kondicionovanou plazmou - tri aplikácie - VÝHODNA CENA 150 €/ks
This is some text inside of a tooltip.
450€
ACP terapia - liečba autológnou kondicionovanou plazmou - päť aplikácií - NAJVÝHODNEJŠIA CENA 140 €/ks
This is some text inside of a tooltip.
160€
1.Skupina
- Štítna žľaza
- Mäkké tkanivá
- Svaly, kĺby
- Semenníky a nadsemenníky u muža
- Lymfatické uzliny krku, triesla a podpazušia
- Brušná stena,Trieslový kanál
- Pohrudničné dutiny
- Detské obličky
-Detské brucho
This is some text inside of a tooltip.
25€
2.Skupina
-Orgány dutiny brušnej
- Močový trakt u ženy (obličky, močový mechúr, malá panva)
- Močový trakt u muža (obličky, močový mechúr, prostata)
- Prsníky a podpazušie
This is some text inside of a tooltip.
35€
3.Skupina
- Dopplerovské vyšetrenie tepien hornej končetiny
- Dopplerovské vyšetrenie tepien dolnej končatiny
- Dopplerovské vyšetrenie žíl hornej končetiny
- Dopplerovské vyšetrenie žíl dolnej končatiny
- Vyšetrenie ostatných tepien a žíl
This is some text inside of a tooltip.
40€
4.Skupina
- Konzultácia RTG vyšetrenia z iných pracovísk
- Konzultácia USG vyšetrenia z iných pracovísk
- Konzultácia CT vyšetrenia z iných pracovísk
- Konzultácia MR vyšetrenia pohybového aparátu z nášho a iných pracovísk
This is some text inside of a tooltip.
30€
Ako samoplatca môže byť vyšetrený pacient, ktorý nemá zdravotné poistenie na území SR. Zásady pre objednávanie a vyšetrenie budú dodržané ako u pacientov poistených v SR.
Vyšetrenie PET/CT (18 FDG, v prípade potreby s kontrastom)
This is some text inside of a tooltip.
25€
Zmluvné zdravotné poisťovne
- Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
- Union, zdravotná poisťovňa, a.s.
- Dôvera, zdravotná poisťovňa, a.s.

V prípade, že má záujem o vyšetrenie klient, ktorý je poistený u inej ako zmluvnej poisťovne je povinný si vyšetrenie plne uhradiť podľa aktuálneho cenníka.Keďže je počet vyšetrení zo strany zdravotných poisťovní značne obmedzený, čakacie doby sú neúmerne vysoké (6-12 týždňov), ponúkame Vám možnosť si čakaciu dobu skrátiť formou samofinancovania (vyšetrenie na vlastnú žiadosť, bez následnej možnosti refundácie od zdravotnej poisťovne).Zoznam výkonov  a cenník služieb, pri ktorých možno požadovať úhradu

A) ZOZNAM VÝKONOV - Zdravotné výkony plne uhrádzané zdravotnými poisťovňami na základe verejného zdravotného poistenia t.j. bez úhrady pacientom
Vyšetrenie magnetickou rezonanciou muskuloskeletálneho systému
This is some text inside of a tooltip.
-
B) CENNÍK SLUŽIEB súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti podľa bodu A. vyššie, ktoré poskytovateľ poskytuje, a pri ktorých môže požadovať od pacienta úhradu, avšak výlučne v prípade, ak pacient o tieto dodatočné služby požiada
poskytnutie užívateľskej licencie pre softwarový prehliadač DICOM snímkov z magnetickej rezonancie s CD nosičom
This is some text inside of a tooltip.
-
poskytnutie užívateľskej licencie pre softwarový prehliadač DICOM snímkov z magnetickej rezonancie s CD nosičom+ odoslanie DICOM snímkov z magnetickej rezonancie s CD nosičom pacientovi poštou
This is some text inside of a tooltip.
-
expresný lekársky popis DICOM snímkov z magnetickej rezonancie do 3 pracovných dní+ odoslanie výsledku poštou pacientovi
This is some text inside of a tooltip.
-
expresný lekársky popis DICOM snímkov z magnetickej rezonancie do 3 pracovných dní+ poskytnutie užívateľskej licencie pre softwarový prehliadač DICOM snímkov z magnetickej rezonancie s CD nosičom + odoslanie výsledku poštou pacientovi
This is some text inside of a tooltip.
-
C) Zdravotné výkony plne hradené pacientom - klientom na základe samostatného zmluvného vzťahu uzatvoreného medzi klientom a spoločnosťou SPINN s.r.o.
Samoplatca - vyšetrenie jedného kĺbu magnetickou rezonanciou muskuloskeletálneho systému
This is some text inside of a tooltip.
-
Samoplatca - vyšetrenie jednej časti chrbtice magnetickou rezonanciou muskuloskeletálneho systému
This is some text inside of a tooltip.
-
Samoplatca na žiadosť lekára SPINN CLINIC - vyšetrenie jedného kĺbu magnetickou rezonanciou muskuloskeletálneho systému  
This is some text inside of a tooltip.
-
Samoplatca na žiadosť lekára SPINN CLINIC- vyšetrenie jednej časti chrbtice magnetickou rezonanciou muskuloskeletálneho systému
This is some text inside of a tooltip.
-
Upozornenie
Klientov bez “Žiadanky o vyšetrenie magnetickou rezonanciou” NEVYŠETRUJEME ! (okrem Samoplatcov)Klientov, ktorí nepredložia preukaz poistenca NEVYŠETRUJEME ! (okrem Samoplatcov)
V UVEDENÝCH PRÍPADOCH OBJEDNANÝ TERMÍN VYŠETRENIA PREPADÁ A NA VYŠETRENIE JE NUTNÉ SA OBJEDNAŤ ZNOVA !
Oblasť - Čelo
280€
280€
Horizontálne vrásky + Vrásky hnevu Aplikácia botulotoxínu
200 €
Horizontálne vrásky + Vrásky okolo očí Aplikácia botulotoxínu
200 €
Horizontálne vrásky + Vrásky hnevu + Vrásky okolo očí Aplikácia botulotoxínu
300 €
Pigmentové škvrny na čele Odstraňovanie pigmentov CO2 laserom
300 €
Oblasť - Obočie
Podvihnutie poklesnutého obočia Aplikácia botulotoxínu
60€
20 €
Oblasť - Oči
280 €
Vrásky okolo očí Aplikácia botulotoxínu
120 €
Vrásky okolo očí + Horizontálne vrásky Aplikácia botulotoxínu
200 €
Vrásky okolo očí + Horizontálne vrásky + Vrásky hnevu Aplikácia botulotoxínu
200 €
Oblasť - Nos
280 €
120 €
100 €
Komplexné vyšetrenie bez predpisu korekcie
Vyšetrenie zahŕňa:
- anamnéza (zistenie Vašej zdravotnej a očnej histórie)
- vyšetrenie zrakovej ostrosti
- meranie očného tlaku
- vyšetrenie hrúbky, zakrivenia rohovky
- vyšetrenie subjektívnej refrakcie  pomocou skúšobných okuliarov
- vyšetrenie okolia oka a predného segmentu oka (rohovka, predná komora, dúhovka, šošovka)
- vyšetrenie očného pozadia (sietnice a sklovca, zrakového nervu) lekárom

Prístrojové merania vrámci kompexneho očného vyšetrenia:
- auto
- kerato
- refraktometer (meria objektívnu dioptrickú chybu oka- bezkontaktný tonometer (meria vnútroočný tlak)
- bezkontaktný pachymeter –meria hrúbku rohovky
50€
Komplexné vyšetrenie dispenzarizovaného pacienta
(len v prípade, že sa pacient lieči na glaukóm, diabetickú retinopatiu alebo vekom podmienenú degeneráciu makuly)

- vyšetrenie zrakovej ostrosti
- vyšetrenie okolia oka a predného segmentu oka (rohovka, predná komora, dúhovka, šošovka)
- vyšetrenie očného pozadia (sietnice a sklovca, zrakového nervu) lekárom
- meranie očného tlaku
- vyšetrenie zorného poľa perimetrom- vyšetrenie sietnice očným koherentným tomografom (OCT)
60€
Vyšetrenie zorného poľa perimetrom
15€
Vyšetrenie zorného poľa perimetrom
20€
Stanovenie a predpis korekcie do diaľky a do blízka
25€
Kontrolné vyšetrenie priamo súvisiace s vyšetrením, ochorením (stanoví lekár)
20€
Konzultácia s lekárom
45€
Konziliárne vyšetrenie pre iného špecialistu
45€
Vypísanie poistky, trvalé následky a pod.
60€
Vyšetrenie na zbrojný preukaz
50€
Vyšetrenie pre účely vodičského preukazu sk. B
50€
Vyšetrenie pre účely vodičského preukazu + perimeter
65€
Prvotné ortopedické vyšetrenie
40€
Prvotné ortopedické vyšetrenie chrbtice
50€
Kontrolné ortopedické vyšetrenie
25€
Kontrolné ortopedické vyšetrenie chrbtice
25€
Aplikácia liečiva intraartikulárne, periartikulárne, punkcia kĺbu
14€
Aplikácia liečiva v rámci ortopedického vyšetrenia
10€
Sonografické vyšetrenie detských bedrových kĺbov
20€
Sonografické vyšetrenie ramenného kĺbu, lakťového kĺbu, zápästia, bedrového kĺbu, kolenného kĺbu, členkového kĺbu
15€
Sonografické vyšetrenie v rámci ortopedického vyšetrenia ramenného kĺbu, lakťového kĺbu, zápästia, bedrového kĺbu, kolenného kĺbu, členkového kĺbu
10€
Konzultácia bez vyšetrenia určenie liečebného postupu
15€
Ortopedické vyšetrenie pre posudkové účely
40€
ACP terapia - liečba autológnou kondicionovanou plazmou - jedna aplikácia
160€
ACP terapia - liečba autológnou kondicionovanou plazmou - tri aplikácie - VÝHODNA CENA 150 €/ks
450€
ACP terapia - liečba autológnou kondicionovanou plazmou - päť aplikácií - NAJVÝHODNEJŠIA CENA 140 €/ks
160€
1.Skupina
- Štítna žľaza
- Mäkké tkanivá
- Svaly, kĺby
- Semenníky a nadsemenníky u muža
- Lymfatické uzliny krku, triesla a podpazušia
- Brušná stena,Trieslový kanál
- Pohrudničné dutiny
- Detské obličky
-Detské brucho
25€
2.Skupina
-Orgány dutiny brušnej
- Močový trakt u ženy (obličky, močový mechúr, malá panva)
- Močový trakt u muža (obličky, močový mechúr, prostata)
- Prsníky a podpazušie
35€
3.Skupina
- Dopplerovské vyšetrenie tepien hornej končetiny
- Dopplerovské vyšetrenie tepien dolnej končatiny
- Dopplerovské vyšetrenie žíl hornej končetiny
- Dopplerovské vyšetrenie žíl dolnej končatiny
- Vyšetrenie ostatných tepien a žíl
40€
4.Skupina
- Konzultácia RTG vyšetrenia z iných pracovísk
- Konzultácia USG vyšetrenia z iných pracovísk
- Konzultácia CT vyšetrenia z iných pracovísk
- Konzultácia MR vyšetrenia pohybového aparátu z nášho a iných pracovísk
30€
Ako samoplatca môže byť vyšetrený pacient, ktorý nemá zdravotné poistenie na území SR. Zásady pre objednávanie a vyšetrenie budú dodržané ako u pacientov poistených v SR.
Vyšetrenie PET/CT (18 FDG, v prípade potreby s kontrastom)
25€
Zmluvné zdravotné poisťovne
- Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
- Union, zdravotná poisťovňa, a.s.
- Dôvera, zdravotná poisťovňa, a.s.

V prípade, že má záujem o vyšetrenie klient, ktorý je poistený u inej ako zmluvnej poisťovne je povinný si vyšetrenie plne uhradiť podľa aktuálneho cenníka.Keďže je počet vyšetrení zo strany zdravotných poisťovní značne obmedzený, čakacie doby sú neúmerne vysoké (6-12 týždňov), ponúkame Vám možnosť si čakaciu dobu skrátiť formou samofinancovania (vyšetrenie na vlastnú žiadosť, bez následnej možnosti refundácie od zdravotnej poisťovne).Zoznam výkonov  a cenník služieb, pri ktorých možno požadovať úhradu

A) ZOZNAM VÝKONOV - Zdravotné výkony plne uhrádzané zdravotnými poisťovňami na základe verejného zdravotného poistenia t.j. bez úhrady pacientom
Vyšetrenie magnetickou rezonanciou muskuloskeletálneho systému
-
B) CENNÍK SLUŽIEB súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti podľa bodu A. vyššie, ktoré poskytovateľ poskytuje, a pri ktorých môže požadovať od pacienta úhradu, avšak výlučne v prípade, ak pacient o tieto dodatočné služby požiada
poskytnutie užívateľskej licencie pre softwarový prehliadač DICOM snímkov z magnetickej rezonancie s CD nosičom
-
poskytnutie užívateľskej licencie pre softwarový prehliadač DICOM snímkov z magnetickej rezonancie s CD nosičom+ odoslanie DICOM snímkov z magnetickej rezonancie s CD nosičom pacientovi poštou
-
expresný lekársky popis DICOM snímkov z magnetickej rezonancie do 3 pracovných dní+ odoslanie výsledku poštou pacientovi
-
expresný lekársky popis DICOM snímkov z magnetickej rezonancie do 3 pracovných dní+ poskytnutie užívateľskej licencie pre softwarový prehliadač DICOM snímkov z magnetickej rezonancie s CD nosičom + odoslanie výsledku poštou pacientovi
-
C) Zdravotné výkony plne hradené pacientom - klientom na základe samostatného zmluvného vzťahu uzatvoreného medzi klientom a spoločnosťou SPINN s.r.o.
Samoplatca - vyšetrenie jedného kĺbu magnetickou rezonanciou muskuloskeletálneho systému
-
Samoplatca - vyšetrenie jednej časti chrbtice magnetickou rezonanciou muskuloskeletálneho systému
-
Samoplatca na žiadosť lekára SPINN CLINIC - vyšetrenie jedného kĺbu magnetickou rezonanciou muskuloskeletálneho systému  
-
Samoplatca na žiadosť lekára SPINN CLINIC- vyšetrenie jednej časti chrbtice magnetickou rezonanciou muskuloskeletálneho systému
-
Upozornenie
Klientov bez “Žiadanky o vyšetrenie magnetickou rezonanciou” NEVYŠETRUJEME ! (okrem Samoplatcov)Klientov, ktorí nepredložia preukaz poistenca NEVYŠETRUJEME ! (okrem Samoplatcov)
V UVEDENÝCH PRÍPADOCH OBJEDNANÝ TERMÍN VYŠETRENIA PREPADÁ A NA VYŠETRENIE JE NUTNÉ SA OBJEDNAŤ ZNOVA !