Kedy zaklopať na ordináciu očnému lekárovi?

Kedy zaklopať na ordináciu očnému lekárovi?

Prvá očná preventívna prehliadka sa začína po narodení dieťatka, ďalšie by ste mali s ním ...

Prvá očná preventívna prehliadka sa začína po narodení dieťatka, ďalšie by ste mali s ním absolvovať vo veku jedného, troch a šiestich rokov.

Na pozore by sa mali mať predovšetkým rodičia detí s pozitívnou rodinnou anamnézou akou je napr. tupozrakosť, škúlenie, či napr. astigmatizus. Elastické videnie u detí je také, že rodič skutočne nedokáže odhaliť očnú chybu svojej ratolesti a na vyšetrenie prichádza neskoro. Obzvlášť je potrebné upozorniť na tupozrakosť, ktorú je možné podchytiť do určitého časového horizontu. Zanedbanie problému môže viesť v budúcnosti aj k ťažšiemu pracovnému uplatneniu.

Zbystriť pozornosť by mali ďalej ľudia po 40-tke, kedy sa pružnosť ich šošovky pomaly začína zhoršovať.

Progres starnutia nedokáže doposiaľ zastaviť nikto a možno aj vy pomaly začínate uvažovať, že patríte do tejto skupiny. Problém vám robia letáky, odsúvať začínate noviny, ste v tom namočení až po uši :-) - treba vyhľadať očného lekára. Správna preventívna prehliadka v tejto vekovej hranici by mala pozostávať s predpisom korekcie, kontrolou vnútroočného tlaku a dôraz treba klásť aj na analýzu očného pozadia. Nie nadarmo sa hovorí, že oko je mapou nášho tela a pri správnom, kvalitnom vyšetrení možno odhaliť aj iné závažné ochorenia. Dôraz pri tejto vekovej hranici treba klásť aj na podchytenie tzv. glaukómu – tzv. progresívnemu ochoreniu zrakového nervu – ľudovo zeleného zákalu. Neskorá diagnostika v tomto prípade môže viesť k vážnemu poškodeniu zraku dokonca aj slepote.

V 60-ke sa môže začat objavovať šedý zákal, alebo odborne katarakta. Varovnými signálmi tohto ochorenia je zahmlievanie, citlivosť na svetlo, či skreslený obraz. V tomto období treba upozorniť aj na makulárnu degeneráciu, ktorá môže byť viac-menej podmienená aj životným štýlom. Makula, ktorú nazývame žltou škvrnou postupne sklerotizuje, čo môže viesť v hraničnej situácii aj k úplnej slepote.

Tak, čo rozhodli ste na navštíviť očného lekára? Každopádne ste vítaní aj v našej Oftalmologickej ambulancii. Ponúkame praktické rady, na ktoré by ste pred návštevou nemali zabúdať ak nosíte okuliare nezabudnite si ich so sebou priniesť na overenie aktuálnosti auto pre istotu nechajte doma, resp. príďte s doprovodom. Súčasťou vyšetrenie je rozšírenie zreničiek, pri ktorom šoférovanie nie je možné a v rámci bezpečia ani povolené milé dámy, ak máte na očiach make-up určite ho odstráňte ak ste už v minulosti očné vyšetrenie, resp. refrakčný zákrok absolvovali ideálne je priniesť so sebou výstupný záznam.

Latest Articles

Browse Articles
No items found.