Je MR vyšetrenie pre všetkých?
Jediným absolútnym obmedzením je kardiostimulátor. Vyšetrenie môžu obmedziť aj kovové svorky po operácii mozgu či ciev, kovové kĺbne náhrady, kovové dlahy, srdcové chlopne, kochleárny implantát či kovové črepiny v oku alebo inde v tele.
Ako MR prístroj vyzerá?
Na našom pracovisku používame MRI prístroj S-Scan od talianskeho výrobcu Esaote, ktorým je možné vyšetrovať končatiny - členky, kolená, zápästia, lakte, ramená, malé kĺby rúk a nôh, mäkké tkanivá v uvedených lokalitách a vďaka viacúčelovej flexibilnej cievke za ideálnych podmienok aj bedrové kĺby. Ďalej je možné vyšetrovať cervikálnu (krčnú), thorakálnu (hrudnú) a lumbosakrálnu (driekovo-krížovú) chrbticu. Prístroj sme zakúpili v roku 2010, kedy bol tento model novinkou.
Prístroj pozostáva z vyšetrovacieho stola a s samotného magnetu, do ktorého sa stôl zasúva a celé zariadenie sa nachádza v tzv. ochrannom boxe. Tu sa prejaví obrovská výhoda oproti celotelovým MRI prístrojom a to tá, že pacient nie je zasunutý v nijakom tuneli a aj klepot a buchot je výrazne tichší ako pri celotelových MRI prístrojoch. Odpadá teda nepríjemný pocit počas vyšetrenia, prípadne nemožnosť vyšetrenia pre pacientov trpiacich klaustrofóbiou.


Ako prístroj funguje?
Budete ležať na vyšetrovacom stole a vyšetrovaný kĺb bude umiestnený v tzv. cievke, čo je , jednoducho povedané, prstenec o priemere cca. 25 centimetrov (v prípade vyšetrenia kĺbov končatín) . Celý stôl bude zasunutý do „podkovy " magnetu, kde bude počas vyšetrenia vystavené krátkym pulzom elektromagnetického vlnenia. Rádiové pulzy stimulujú drobné častice - protóny atómov vodíka, ktoré sú v tkanivách Vášho tela. Protóny sú tým "excitované" a následne "relaxujú". Ako výsledok protóny vyžiaria energiu v podobe rádiových vĺn, ktoré môžu byť detekované magnetickými cievkami prístroja. Sila signálu závisí od typu tkaniva, z ktorého pochádza. Počítač premení signály podľa ich sily do obrazov. Tieto obrazy sa potom objavia na monitore. V tele je najviac protónov v atómoch vodíka vody - to je H zo vzorca H2O - to znamená, že MR ukazuje rozdiely v obsahu vody v rôznych tkanivách tela. Tak môžu byť detailnejšie rozlíšené tkanivá. V typickom prípade vyšetrenie pozostáva zo 4 - 6 obrazových sekvencií, z ktorých jedna trvá 5 – 7 minút. Každá sekvencia má svoje vlastné hodnoty kontrastu a ukazuje prierez tela (vyšetrenej časti) v nastavenej rovine.


Kto posudzuje výsledky a ako sa k nim dostanem?
Celé vyšetrenie riadi rádiologický asistent a získané obrazy posudzuje rádiológ - lekár so skúsenosťami s vyšetrovaním magnetickou rezonanciou. Viac o našich odborníkoch sa dozviete v sekcii O nás – Náš tím. Vyšetrenie popíše a podpísaný Vám bude k dispozícií na pracovisku Centra diagnostických metód SPINN, prípadne po dohode s personálom Vám môže byť odoslaný na Vašu poštovú adresu, prípadne e-mailom.


Čo sa deje pred a počas MR vyšetrenia?
Na MR vyšetrenie nie je potrebná žiadna špeciálna príprava. Pred vyšetrením Vás požiadame vyplniť podrobný dotazník a sporné body prekonzultujeme. Pred samotným vyšetrením Vám rádiologický asistent pomôže uložiť sa do požadovanej polohy na vyšetrovacom stole a zasunie Vás do magnetu. Potom vyšetrujúci personál opustí vyšetrovňu a začne sa samotné vyšetrenie. Počas vyšetrovania je dôležité, aby ste ležali nepohnute, aby neboli obrazy neostré - rozhýbané. Počas jednotlivých meraní budete počuť buchot alebo klepot, nemusíte sa však obávať, všetko je v poriadku. Pokiaľ budete mať záujem, po dohode s personálom, môže byť s Vami vo vyšetrovacej miestnosti aj sprevádzajúca osoba. Po skončení vyšetrenia rádiologický asistent skontroluje kvalitu obrazov. Ak bude treba ešte nejaké obrazy doplniť, obyčajne sa to spraví hneď. Podľa toho, koľko obrazov a rovín sa bude snímať, bude vyšetrenie trvať 30 - 50 minút.


Hrozia mi počas vyšetrenia nejaké riziká?
Nezistené kovové implantáty alebo úlomky môžu byť ovplyvnené silným magnetickým poľom. V horšom prípade by sa mohli dislokovať a spôsobiť zranenie, v lepšom prípade spôsobia artefakty merania alebo neumožnia prístroju, aby sa správne "naladil" na Vaše telo. MR vyšetrenie sa neodporúča vykonávať počas prvých 12 týždňov tehotenstva, aj keď doteraz neboli zaznamenaná žiadne riziká. MR vyšetrenie pomôže Vášmu lekárovi, aby Vám mohol pomôcť. Všetko, čo preto musíte urobiť je ľahnúť si, uvoľniť sa a počas vyšetrenia sa nehýbať!