Je magnetická rezonancia škodlivá?

09.03.2016 Zobraziť všetky články Zdielať na facebook Zdielať na twitter

Je magnetická rezonancia škodlivá?

Jedným z druhov vyšetrení, ktoré na našej klinike ponúkame je vyšetrenie magnetickou rezonanciou. Pre lepšie objasnenie princípu, častých otázok ponúkame nasledovný príspevok.

            Magnetická rezonancia MRI, z angl. magnetic resonance imaging je moderná diagnostická metóda na dvojrozmerné  a trojrozmerné zobrazovanie orgánov, orgánových sústav a ich štruktúr vnútri ľudského tela. Princíp spočíva v snímaní intenzity energie protónov vodíka v jednotlivých telových štruktúrach po predchádzajúcej stimulácii vyšetrovanej časti tela impulzmi elektromagnetického vlnenia. Množstvo vody, ktoré je pre každú štruktúru v tele rôzne vyžarujú po stimulácii rádiové vlny rôznej intenzity. Farebnú interpretáciu priradí počítač, na základe ktorej snímky odborník vyhodnotí.

            Vyšetrenie MRI je nebolestivé, neškodlivé trvať môže od 15- 30min, posledný fakt je informačný záleží od diagnózy a rozsahu vyšetrenia. Centrum diagnostických metód SPINN v Likavke pri Ružomberku sa venuje diagnostike ochorení pohybového aparátu človeka metódou magnetickej rezonancie. Špecializujeme sa teda na vyšetrenia kĺbov a chrbtice tou najmodernejšou metódou. Okrem subjektívneho hluku toto vyšetrenie nepredstavuje žiadne obmedzenie, dokonca je vhodné aj pre pacientov s klaustrofóbiou nakoľko je magnet otvorený. Báť sa skutočne nemusíte a pokiaľ chcete priveďte si so sebou partnera, ktorý vás môže počas celého vyšetrenia držať za ruku J Dôležitým aspektom pre kvalitný výsledok je, aby sa pacient čo najmenej hýbal a snímky boli čo najlepšie zaznamenané.

            Podľa Anny Mydliarovej z call centra si pacienti často mýlia vyšetrenie CT s magnetickou rezonanciou. CT vyšetrenie patrí k tomografickým zobrazovacím metódam, ktoré využíva ionizujúce žiarenie prechádzajúce vyšetrovanou časťou tela v rôznej miere, v závislosti od stupňa absorpcie tkanivom. Pri vyšetrení tehotných žien sa realizuje len v prípadoch života ohrozujúcej situácie. MR využíva princíp rezonancie atómov vodíka v tele pacienta.

            No a čo zaraďujeme do sektora kontraindikácií – cudzí kovový materiál v tele, váha pacienta, vnútroušný implantát, staršie vnútromaternicové telieska, neurostimulátory a iné telesá, ktoré samozrejme závisia od typu prístroja a preto musí byť o nich personál vopred informovaný. Báť sa teda nemusíte, vyšetrenie vášmu telu neškodí, práve naopak pomáha odhaliť váš zdravotný problém ukrytý a voľným okom neidentifikovateľný.