Neurologická ambulancia SPINN Vám ponúka nasledovné služby

11.02.2016 Zobraziť všetky články Zdielať na facebook Zdielať na twitter

Neurologická ambulancia zabezpečuje starostlivosť o pacienta s neurologickým ochorením. Poskytujeme komplexné neurologické vyšetrenie s podrobným posúdením predchorobia, objektívneho neurologického nálezu, doteraz realizovaných vyšetrení a liečebných postupov s návrhom ďalšieho postupu vyšetrovania a liečby, vyšetrenia pre posudkové účely, konzultácie výsledkov vyšetrení (CT,MR,EMG, EEG...) realizovaných iným neurologom a pod.


Vieme zabezpečiť dostatočný priestor na vzájomný kontakt pacienta a ošetrujúceho personálu, čo považujeme v neurologickej praxi za kľúčový faktor spokojnosti s výsledkom liečby.
Neurologická ambulancia SPINN nie je zmluvným partnerom zdravotných poisťovní. Poplatky s riadia aktuálnym cenníkom.

Vieme zabezpečiť dostatočný priestor na vzájomný kontakt pacienta a ošetrujúceho personálu, čo považujeme v neurologickej praxi za kľúčový faktor spokojnosti s výsledkom liečby.

Neurologická ambulancia SPINN nie je zmluvným partnerom zdravotných poisťovní. Poplatky s riadia aktuálnym cenníkom.