VYŠETRENIE DERMATOSKOPOM

FotoFinder celotelový digitálny dermatoskop - prevencia vzniku rakoviny kože

Kontrola znamienok digitálnym dermatoskopom FofoFinder. Ponúkame Vám najúčinnejšiu metódu v prevencii vzniku rakoviny kože. Na Klinike SPINN v Ružomberku Vás vyšetríme pomocou digitálneho dermatoskopu FotoFinder Bodyscan, ktorý diagnostikuje pigmentové útvary - znamienka, mapuje ich zmeny a kontroluje riziko vzniku rakoviny kože.

Digitálny prístroj dermatoskop FotoFinder je vybavený špeciálnou kamerou, ktorá zaznamená veľkú plochu tela, napr. chrbta a rozozná zmeny od predošlého mapovania a kontroly znamienok. Urobte niečo pre svoje zdravie, a objednajte sa na vyšetrenie znamienok digitálnom dermatoskopom.

FotoFinder celotelový digitálny dermatoskop - prevencia vzniku rakoviny kože

Prednosťou digitálneho dermatoskopu FotoFinder je najmä možnosť tzv. mapovania, kedy v prehľadných fotografiách celého tela počítač uchová všetky vyšetrená znamienka a 1x za rok potom vyhodnotí zmeny ich aktivít. Digitálne vyšetrenie má zásadný význam pre preventívne odstránenie útvarov, ktoré by sa mohli nepriaznivo nádorovo zmeniť a tým včas odhalí riziko vzniku rakoviny kože. Ak by digitálny dermatoskop FotoFinder diagnostikoval rizikové znamienka, kožný lekár potom nález vyhodnotí a odporučí ďalší vhodný liečebný či preventívny postup.

Vaše zdravie je to najdôležitejšie! Zvoľte preto tú najpresnejšiu kontrolu znamienok vďaka obrazovej dokonalosti prístroja dermatoskop FotoFinder. Citlivá HD kamera zaznamená obraz kožného hnedého (pigmentového) znamienka a zväčší ho 20x až 70x. Prístroj analyzuje vyšetrené znamienko a porovná ho s databázou nepriaznivých obrazov. Melanómové nádory na koži sú jedny z najzhubnejších nádorov postihujúce naše telo a ich  incidencia vo svete je čoraz častejšia. Postihuje čoraz nižšie vekové kategórie a preto je prevencia veľmi dôležitá.

Ako vyšetrenie prebieha?

Celé ošetrenie pacienta trvá približne 60 až 90 minút, vyšetrenie sa skladá z odobratia dôkladnej anamnézy pacienta s dôrazom na fototyp kože, slnečnú expozíciu u pacienta ako aj rodinnú anamnézu, ak sa u členov rodiny už rakovina kože vyskytla. Nasleduje tvorba snímok z celého povrchu kože, následne sa robí záznam a dermatoskopické fotografie  všetkých už existujúcich znamienok. Na konci dermatológ na základe zhotovených dermatoskopických fotografií, hodnotí jednotlivé lézie. Počítačový systém jednotlivé znamienka vo Full HD kvalite archivuje a pri opakovanom vyšetrení vie zhodnotiť progres.  Vie zhodnotiť aj skóre pravdepodobnosti malígneho potenciálu. Takéto vyšetrenie je vynikajúcou prevenciou pred rakovinou kože.

 

Nechcete sa už viac báť problémových znamienok? Objednajte sa na vyšetrenie ešte dnes.