Na vyšetrenia je potrebné sa dopredu objednať. Podľa problému Vám stanovíme dátum a čas vyšetrenia.

Vyberte si kontakt, ktorý hľadáte:

Narodil sa v roku 1950 v  Rožmitáli pod Třemšínem. Vysokoškolské štúdium medicíny ukončil na LF UK v Martine v roku 1975, následne nastúpil na detské oddelenie v Krupine. Od roku 1978  do roku 2014 pracoval v Endokrinologickom ústave v Ľubochni ako sekundárny lekár na detskom lôžkovom oddelení,  v detskej ambulancii, neskôr na oddelení pre dorast a dospelých, prechodne vo funkcii primára. Posledné roky pracoval v ambulancii pre dorast a dospelých až do odchodu do dôchodku. V rámci postgraduálneho štúdia získal roku 1980 špecializáciu  prvého stupňa v odbore pediatria, v roku 1989 špecializáciu v odbore detskej endokrinológie a v roku 1993 špecializáciu v odbore dorastové lekárstvo. V rámci odbornej prípravy jeden rok pracoval na Detskej  klinike JFUK v Martine. Zúčastňoval sa na odborných seminároch, pracovných schôdzach, školeniach a kongresoch s domácou aj medzinárodnou  účasťou. Od roku 2016 pracuje ako odborný garant  detskej endokrinologickej ambulancie  SPINN v Ružomberku

Prečo ste sa stali lekárom?

Bola mi blízka myšlienka pomáhať chorým, takže štúdium medicíny bol spôsob ako to realizovať.

Čo Vás na tejto práci baví?

Práca lekára je veľmi náročná. Vyžaduje maximálne sústredenie. Od jeho schopností závisí určenie  správnej  diagnózy, vyliečenie a často i život pacienta.

Zostáva Vám čas aj na koníčky

V minulosti to bol volejbal, potom som už všetok voľný čas venoval štúdiu a rodine.

Vaša obľúbená kniha?, film?

Rád čítam detektívky, verneovky a mayovky. V televízii sledujem dokumentárne filmy, cestopisy a staré české filmy.

 

O vaše zdravie sa starajú títo lekári

MUDr. Jakub Ondrek

MUDr. Jakub Ondrek

ortopéd

Narodil sa v roku 1987 v Dolnom Kubíne. Vysokoškolské štúdium medicíny ukončil na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v roku 2013. Od ukončenia štúdia...

zobraziť viac
MUDr. Filip Mayer

MUDr. Filip Mayer

Riaditeľ Očného laserového centra SPINN, operatér

V roku 2008 absolvoval školenie na klinike refrakčnej chirurgie Care Vision v Berlíne. Následne od roku 2008 pôsobí v Očnom laserovom centre ako riaditeľ centra. V roku 2009...

zobraziť viac
MUDr. Jana Ondroušková

MUDr. Jana Ondroušková

Popisujúci lekár na praxi

zobraziť viac
MUDr. Ján Čuvala, PhD.

MUDr. Ján Čuvala, PhD.

Prednosta Očného laserového centra SPINN, hlavný operatér centra

V roku 1986 ukončil štúdium na Jesseniovej lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Martine. Následne hneď v roku 1986 nastúpil na miesto asistenta Očnej kliniky Jesseniovej...

zobraziť viac
MUDr. Erika Šagátová

MUDr. Erika Šagátová

Odborný garant neurologickej ambulancie SPINN

Skončila štúdium na Jesseniovej lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Martine v roku 1998. Od roku 1998 až doteraz nepretržite pracuje ako sekundárny lekár na Neurologickom...

zobraziť viac
MUDr. Ľubomír Kočner

MUDr. Ľubomír Kočner

Prednosta Centra diagnostických metód a odborný garant v odbore rádiológia

Narodený 28.7.1956 v Handlovej, kde v roku 1975 ukončil štúdium na gymnáziu. Štúdium medicíny v Hradci Králové VLVDÚ JEP – na fakulte všeobecného lekárstva Univerzity ...

zobraziť viac
MUDr. Tomáš Šagát

MUDr. Tomáš Šagát

Odborný garant ortopedickej ambulancie SPINN

Narodil sa v roku 1974 v Novej Bani. Vysokoškolské štúdium medicíny ukončil na Jesseniovej LFUK Martin v roku 1998 s červeným diplomom, od roku 1999 až doteraz nepretržite pracuje...

zobraziť viac
MUDr. Milan Iľanovský

MUDr. Milan Iľanovský

dermatovenerológ, odborný garant

zobraziť viac
MUDr. Peter Brtko

MUDr. Peter Brtko

detský endokrinológ, odborný garant

Narodil sa v roku 1950 v  Rožmitáli pod Třemšínem. Vysokoškolské štúdium medicíny ukončil na LF UK v Martine v roku 1975, následne nastúpil na detské oddelenie v Krupine. Od...

zobraziť viac
MUDr. Sidónia Siváková

MUDr. Sidónia Siváková

Hlavný lekár oftalmologickej ambulancie SPINN

Narodila sa v Prešove a štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v odbore všeobecné lekárstvo ukončila v roku 1985. Od roku 1985 pôsobila ako...

zobraziť viac

Ďalší členovia oddelenia

Aktuálne a užitočné informácie emailom

Prihláste sa k nášmu newsletteru a my Vám budeme pravidelne posielať aktuálne informácie a užitočné články priamo do vašej emailovej schránky.

Vaša emailová adresa je v bezpečí, nikomu ju nepredáme a zašleme vám len to, čo ste si vyžiadali.