Pozitrónová emisná tomografia (PET/CT)

Ďalšie ambulancie

Osobné údaje pacienta:

Údaje odosielajúceho pracoviska:

Diagnóza (MKCH): (pri onkologickom pacientovi klinické štádium, histológia, dátum poslednej CHT, RT, ak bola)*

Krátka epikríza: (súhrn doposiaľ realizovaných opatrení, vyšetrení a operácií)*

(v prípade prekonania, typ alergickej reakcie, v prípade podania kontrastnej látky pri CT vyšetrení, je potrebná protialergická príprava)

Lieči sa pacient na tyreotoxikózu?*

Posledné laboratórne nálezy: (nie staršie ako 3 mesiace)

Vážený kolega, vzhľadom na to, že ste nevyplnili požadované hodnoty laboratórnych nálezov, vykonáme okrem PET vyšetrenia natívne CT vyšetrenie (bez jódovej kontrastnej látky). Zaškrtnutím nasledovného políčka beriete túto informáciu na vedomie.

CT, USG, MR vyšetrenia*

(doplnenie písomnými nálezmi prípadne obrazovou dokumentáciou realizovaných vyšetrení, (CT, USG, MR), prípadne na elektronickom médiu (CD, DVD, USB kľúč))

Ktorá otázka má byť vyšetrením zodpovedaná, prípadne máte inú (ďalšiu) požiadavku pri vyšetrení?*

(napr. chcete doplniť vyšetrenie hlavy, prípadne končatín za iným účelom a prečo?)

Doplňujúce informácie:

Pokiaľ je pacient žena, nie je tehotná*

prípadne nedojčí*

Odoslaním Žiadanky odchádza Žiadanka na pracovisko PET/CT SPINN clinic v Ružomberku, na základe ktorej naši lekari určia ďalší postup. Žiadanka odoslaním odchádza aj na e-mail odosielajúcemu lekárovi a automaticky sa pripraví na tlač. Žiadanka je platná len pokiaľ je opečiatkovaná a podpísaná odosielajúcim lekárom.

Na telefónne číslo, ktoré ste zadali v žiadanke Vám budeme volať v čo najkratšom čase. Naši kolegovia Vám oznámia predpokladaný deň vyšetrenia na našom pracovisku. Následne, cca. 3 dni pred vyšetrením Vám príde SMS správa s presným dátumom a časom, kedy sa máte dostaviť na vyšetrenie.