Užitočné info

AKO SA OBJEDNAŤ NA VYŠETRENIE PET / CT?

Na vyšetrenie PET / CT, teda vyšetrenie pozitrónovú emisnú tomografiou v kombinácii s počítačovou tomografiou, sa už čoskoro objednáte na telefónnom čísle, kde si rezervujete termín vyšetrenia. Následne zašlite vyplnenú žiadanku na e-mail: pet@spinn.sk. Rezervovanie termínu a zaslanie žiadanky vopred zjednoduší a zrýchli systém objednania.

Objednávacie doby sú krátke

Termíny objednanie na vyšetrenie PET / CT sú krátke, jedná sa o rozmedzí 3-4 týždňov. V prípade, že sa uvoľní skorší termín, budeme vás kontaktovať.

Informácie pre pacienta

Pre diagnostické vyšetrenie PET / CT budete potrebovať lekárom potvrdenú žiadanku. Vyplnenú žiadanku s pečiatkou a podpisom lekára, prosíme, pošlite na e-mail: pet@spinn.sk. Žiadanku prineste so sebou na vyšetrenie.


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

PET / CT je diagnostická zobrazovacia metóda nukleárnej medicíny. Metóda sa používa najmä na diagnostiku nádorových ochorení, prípadne zápalov, pričom využíva fúziu, čiže kombináciu funkčného (metabolického) a anatomického (morfologického) obrazu.

Použitie rádiofarmák

Na vyhotovenie metabolického obrazu je potrebná vnútrožilová aplikácia špeciálnych rádioaktívnych látok, nazývaných rádiofarmaká, (najčastejšie F-fluordeoxyglukóza (FDG). Aplikované rádioaktívne látky sa z tela pacienta rýchlo vylučujú močom, nespôsobujú alergie ani neobmedzujú riadenie motorových vozidiel . Iba v prípade, že vám boli podané ďalšie lieky, konzultuje, prosíme, riadenie motorových vozidiel s lekárom.

Morfologický obraz získavame pomôcť plnohodnotného CT vyšetrenia s aplikáciou jódového kontrastu (ak nie je kontraindikovaný). Vyšetrenie je časovo náročné, ide približne o 3 hodiny, pretože sa štandardne sníma veľký rozsah tela (nazývané celotelové vyšetrenie).

Tím špecialistov oddelenia nukleárnej medicíny SPINN clinic

Zárukou kvalitne vykonaných vyšetrení je tím špecialistov s dlhoročnými skúsenosťami z oblasti nukleárnej medicíny, rádiodiagnostiky a radiačnej fyziky. 

Čo je to hybridné zobrazenie?

PET / CT vyšetrenie patrí v rámci zobrazovacích metód k najmodernejším. Kombinuje výhody metabolického vyšetrenia (PET) a štrukturálneho zobrazenia (CT). Ide o tzv. hybridné zobrazenie. Vďaka tomu umožňuje určiť presnú anatomickú lokalizáciu patologického nálezu a zároveň objasniť nejasné štrukturálne zmeny. Tým sa významne zvyšuje výťažnosť oboch metód. Súčasné vykonanie oboch vyšetrení zjednodušuje mnohokrát zdĺhavý, pre pacientov náročný vyšetrovací proces.

Uplatnenie vyšetrenia PET / CT

Metóda je najčastejšie využívaná v onkológii - u pacientov s podozrením na nádorové ochorenie, alebo s už potvrdeným nádorovým ochorením. V tomto prípade sa vyšetrenie vykonáva pred začatím liečby (na základe tohto vyšetrenia dochádza k zmene liečebného postupu až v 25% prípadov). Vyšetrenie sa tiež často vykonáva ako kontrola po vykonanej liečbe (zhodnotenie efektu liečby a pre jej prípadnú úpravu) alebo pre plánovanie rádioterapie. Metóda sa tiež uplatňuje v diagnostike zápalových, resp. autoimunitných ochorení, v neurológii a v kardiológii.

INFORMOVANÝ SÚHLAS PCIENTA S VYŠETRENÍM PET/CT

INFORMOVANÝ SÚHLAS PCIENTA S VYŠETRENÍM PET/CT

Užitočné info

Informovaný súhlas s vyšetrením PET / CT a tiež informovaný súhlas s použitím kontrastnej látky si môžete preštudovať v pohodlí domova. Vyplníte a podpíšete ho až pri návšteve SPINN clinic. Informované súhlasy si môžete pozrieť tu.

POUČENIE PACIENTA PRED VYŠETRENÍM PET/CT

POUČENIE PACIENTA PRED VYŠETRENÍM PET/CT

Užitočné info

Boli ste objednaný/á na Oddelenie nukleárnej medicíny SPINN clinic na PET / CT vyšetrenie, ktoré je pomerne náročné na správnu prípravu. Aby sme predišli zbytočným nedorozumeniam a mohli sme vaše vyšetrenie vykonať čo najlepšie, s maximálnou diagnostickou výťažnosťou, prosíme vás o preštudovanie nasledujúcich pokynov.

NARÁBANIE S INFORMÁCIAMI O ZDRAVOTNOM STAVE PACIENTA

NARÁBANIE S INFORMÁCIAMI O ZDRAVOTNOM STAVE PACIENTA

Užitočné info

Môžete sa rozhodnúť, komu sa budú poskytovať informácie o výsledkoch vyšetrení, o vašom zdravotnom stave. A tiež kto má právo nazerať do vašej zdravotnej dokumentácie a robiť z nej výpisy alebo kópie.

Prečítajte si viac v blogu >