Neurologická ambulancia

Ďalšie ambulancie

Cenník zákrokov

Vstupné neurologické vyšetrenie, návrh diagnostického a terapeutického postupu 40 €
Kontrolné neurologické vyšetrenie 20 €
Neurologické vyšetrenie pre posudkové, úradné účely a pod. 35 €
Konzultácia s dokumentáciou po predchádzajúcom vyšetrení iným neurológom 30 €
Konzultácia výsledkov vyšetrení (CT, MR, EMG, EEG,...) realizovaných iným špecialistom bez vyšetrenia 10 €

Injekční techniky

Periradikulárna injekčná liečba +8 €
Injekčná liečba úžinových syndrómov +8 €
Infiltrácia bolestivých TP bodov +8 €
Objednanie na presný čas 0 €