Reklama

Vážení obchodní partneri, v priestoroch kliniky Vám ponúkame exkluzívne reklamné plochy s vynikajúcou mesačnou sledovanosťou. Cieľová skupina sú pacienti zaujímajúci sa o riešenie zdravotných problémov pohybového aparátu a problémov s videním.