Dominik Hrčka

Všetko bolo dobré, až na to, že som si myslel, že sídlite, tam kde magnetická rezonancia, tak som narušil harmonogram. V pohode nehnevali sa ☺