O SPINN clinic

SPINN clinic je v súčasnosti aktívna v nasledovných medicínskych odboroch:

  • rádiológia– Centrum diagnostických metód  (magnetická rezonancia muskuloskeletálneho aparátu, sonografická ambulancia) 
  • oftalmológia– Očné laserové centrum (refrakčná chirurgia, očná ambulancia)
  • nukleárna medicína– pracovisko PET/CT
  • ortopédia
  • neurológia
  • dermatovenerológia(lekárska kozmetika, celotelový digitálny dermatoskop)
  • pediatrická endokrinológia a diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy

História kliniky

SPINN clinic je prevádzkovaná spoločnosťou SPINN, s.r.o., ktorá bola založená v roku 2000. Od svojho založenia bola spoločnosť profilovaná ako poskytovateľ zdravotnej starostlivosti v odbore rádiológia. V rokoch 2000 až 2003 prevádzkovala Pracovisko denzitometrie v Ružomberku. V rokoch 2002 až 2004 sa spoločnosť SPINN, s.r.o. podieľala na produkcii a obchode s prírodnou liečivou minerálnou vodou. Koncom roka 2004 prešla spoločnosť transformáciou, vzdala sa vplyvu v obchode s prírodnou liečivou minerálnou vodou, poskytovanie zdravotnej starostlivosti sa vyprofilovalo ako hlavný predmet činnosti a stala sa z nej rodinná firma. Túto formu si zachovala dodnes.

V rádiológiispoločnosť opäť obnovila svoju činnosť v máji 2005. Otvorila Centrum diagnostických metód v Ružomberku, kde začala poskytovať svojim klientom vyšetrenia metódou magnetickej rezonancie. Úzka špecializácia na muskulo-skeletálny systém zaradila centrum na špičku v rámci krajiny. Vyšetrenie magnetickou rezonanciou je finančne nákladný výkon, ktorý je plne uhrádzaný zdravotnou poisťovňou. SPINN sa stal už od začiatku zmluvným partnerom všetkých zdravotných poisťovní na Slovensku. Centrum diagnostických metód si počas svojej pôsobnosti vybudovalo imidž moderného, dynamicky sa rozvíjajúceho zdravotníckeho zariadenia. Vďaka popisujúcim lekárom, ich vysokej odbornosti a flexibilite sa centrum stalo vyhľadávaným zariadením pacientov trpiacich problémami kĺbov končatín. Koncom roka 2008 spoločnosť splnila certifikačné podmienky a stala sa certifikovanou spoločnosťou podľa normy STN EN ISO 9001:2001/ ISO 9001:2000. V roku 2010 sa vlastníci spoločnosti rozhodli po piatich rokoch prevádzky a po takmer 25 tisíc vyšetrených pacientoch inovovať technológiu centra. Zakúpením moderného MRI zariadenia, jediného svojho druhu v strednej Európe, tak spoločnosť SPINN získala konkurenčnú výhodu. Od septembra 2010 Centrum diagnostických metód tak rozšírilo portfólio svojich služieb o vyšetrenia chrbtice na prístroji magnetickej rezonancie. V roku 2010 zakúpením najmodernejšej IT technológie a zavedením tzv. systému bezfilmovej nemocnice a plnej digitalizácii prevádzky sa SPINN zaradil medzi niekoľko málo súkromných centier využívajúcich túto technológiu. Tým si spoločnosť upevnila svoje vedúce postavenie na trhu poskytovateľov vyšetrení magnetickou rezonanciou špecializujúcich sa na muskulo-skeletálny systém. Klinika SPINN v posledných rokoch robí suverénne najviac vyšetrení pohybového aparátu metódou magnetickej rezonancie na Slovensku. Neustále rozširuje ordinačné hodiny a zvyšuje komfort pre svojich klientov na pracovisku. V roku 2014 otvorila spoločnosť vlastné profesionálne vybavené Call Centrum, čím sa flexibilita komunikácie s klintmi dostala na novú, ešte vyššiu úroveň. V roku 2015, Klinika SPINN znova vylepšila prístrojové vybavenie. Zakúpením upgrade Esaote S-Scan BRIO 4. generácie len potvrdila svoju leaderskú pozíciu na Slovensku. Ako jediná klinika na Slovensku prevádzkuje tento prístroj, ktorý sa predáva od júna 2015. V auguste 2015 pracovisko rozšírilo svoje pole pôsobnosti a zakúpením špecializovanej cievky na temporomandibulárne kĺby sa stalo jediným špecializovaným pracoviskom na Slovensku vykonávajúcim toto vyšetrenie na špecializovanom zariadení. Od leta 2015 sa výrazne zlepšila aj kvalita už aj tak výborných snímkov chrbtíc. Dôvodom je nová tzv. štvorkanálová chrbticová cievka, ako jedna z dvoch na Slovensku. Koncom roka 2017 sa pracovisko Centra diagnostických metód spoločne s ostatnými oddeleniami presťahovala do nádherných nových priestorov kliniky na ulici Plavisko 7  v Ružomberku. 

V odtalmoógii je spoločnosť aktívna od decembra 2008 kedy otvorila očné laserové centrum v exkluzívnych priestoroch v centre Ružomberka. Očné laserové centrum SPINN sa venuje refrakčnej chirurugii excimerovým laserom. Do súčasnosti sa Očné laserové centrum SPINN drží na popredných miestach v počte odoperovaných očí a celkovej úspešnosti výsledkov.

SPINN clinic prevádzkuje aj šesť špecializovaných ambulancii. Oftalmologickú ambulanciu SPINN od roku 2012, Ortopedickú ambulanciu SPINN od roku 2013, Neurologickú ambulanciu SPINN a Sonografickú ambulanciu SPINN od roku 2014, ambulanciu lekárskej kozmetiky a detskú endokrinologickú ambulanciu od roku 2016. Všetky ambulancie sú technologicky ale aj personálne špičkovo vybavené. Ortopedická ambulancia, ako jedniná svojho druhu na slovensku, má vlastný ultrazvukový prístroj a vlastnú magnetickú rezonanciu. V prípade sonografickej ambulancie je okrem vynikajúcich lekárov hlavnou výhodou nový a špičkový sonografický prístroj. Na očnej ambulancii je v ponuke aj vyšetrenie na OCT prístroji najnovšej generácie, nemydriatická fundus kamera a vela iného. Ambulancia lekárskej kozmetiky okrem viacerých laserov disponuje aj celotelovým digitálnym dermatoskopom. V roku marci 2019 SPINN clinic otvorila oddelenie nukleárnej medicíny s pracoviskom PET/CT. Tu majú pre svojich klientov v krásnych priestoroch pripravený najmodernejší prístroj PET/CT na Slovensku a zástup špičkových odborníkov.


Certifikát našej kliniky

Sme certifikovanou spoločnosťou podľa normy STN EN ISO
9001:2001/ ISO 9001:2000
 

 

Partneri


MUDr. Miroslav MAYER

Partner spoločnosti
Konateľ spoločnosti
mayer@spinn.sk


MUDr. Filip MAYER

Partner spoločnosti
Riaditeľ Očného laserového centra SPINN
filip@spinn.sk

V roku 2008 absolvoval školenie na klinike refrakčnej chirurgie Care Vision v Berlíne. Následne od roku 2008 pôsobí v Očnom laserovom centre ako riaditeľ centra. V roku 2009 ukončil štúdium na Jesseniovej lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Martine. V roku 2009 začal vykonávať prax na Oftalmologickej klinike Ústrednej vojenskej nemocnice SNP v Ružomberku. Školenie na klinike 3F v Košiciach absolvoval v roku 2009. Od roku 2009 pracuje v Očnom laserovom centre SPINN v Ružomberku ako operatér. Vo februári 2012 sa zúčastnil kongresu s názvom 16th ESCRS (The European Society of Cataract and Refractive Surgeons) Winter Meeting v Prahe.


Ing. Luky MAYER

Partner spoločnosti
Marketingový riaditeľ Kliniky SPINN
luky@spinn.sk