Je nevyhnutné baliť bábätká naširoko?

31.05.2016 Zobraziť všetky články Zdielať na facebook Zdielať na twitter

Každé dieťa by mal najneskôr do 4. týždňa od narodenia vyšetriť ortopéd. Dôvodom povinného skríningového ortopedického vyšetrenia je zameranie spojené s odhalením ochorenia bedrových kĺbikov. Totiž pri včasnom zistení vykĺbeného bedrového kĺbu ho možno bez väčšieho násilia vrátiť do kĺbovej jamky. Súčasné sonografické vyšetrenie určí zrelosť bedrových kĺbikov oveľa skôr ako kedysi röntgenovým prístrojom. Lekár na základe vyšetrenia zhodnotí vývojové pomery v bedrovom kĺbe  a nález zaradí do Grafovej klasifikácie.

V minulosti celé generácie používali tzv. Poštolkove nohavičky, ktoré slúžili k správnemu vývoju spomínaných kĺbov. Dnes ako takmer všetko pre „moderných“ rodičov stráca význam a teóriu nosenia vyvracajú. Ale v skutočnosti je to viac-menej správne tz., že odborné usmernenie ministerstva z augusta 2008 už široké balenie novorodencov neodporúča a Poštolkove nohavičky by sa mali používať iba v ojedinelých prípadoch.  Bedrové kĺby bývajú totiž nestabilné do štvrtého týždňa veku a preto sa u týchto detí používa tuhé balenie. Ak sa teda u bábätka po ortopedickom vyšetrení nezistilo žiadne postihnutie kĺbov, tak široké balenie nemá opodstatnenie. U novorodencov sa v takom prípade uprednostňuje používanie jednorazových plienok, ktoré sú praktické a zároveň zaručujú jednoduchú manipuláciu. Prečo sú naše mamky zástankyne balenia, resp. prečo sa od tejto praktiky upustilo? Na túto otázku je odpoveď taká, že neexistovalo ultrazvukové vyšetrenie a to röntgenologické nebolo dostatočne výpovedné. Široké balenie teda zabezpečovalo liečbu a zároveň prevenciu všetkých detí.

Vedeli ste, že v Británii široké balenie vôbec nepoznajú rovnako je to vo Švajčiarsku, či Nemecku?

Záver je milé mamičky taký, že všetko záleží od vyšetrenia, ktoré prevedie odborník ortopéd a zváži stav vášho bábätka. Jeho rozhodnutie vás nasmeruje, či vôbec treba a po akú dobu bude potrebné „široké balenie.“