Podstata operácie

Očný excimerový laser je unikátny prístroj, ktorý dokáže odstrániť potrebnú časť tkaniva rohovky, tzv. "fotoabláciou" bez ovplyvnenia inej štruktúry oka. Dokáže upraviť povrch rohovky tak, že sa zmení jej optická mohutnosť a teda aj dioptrická sila celého optického systému oka. Obrazne povedané, to čo nosíte v okuliaroch alebo v kontaktných šošovkách sa prenesie priamo na oko. V očnom laserovom centre SPINN používame nový excimerový laser Allegretto Wave 200 Hz.

 


Výber pacientov

Súčasťou pracoviska je aj špičkovo vybavená očná ambulancia, kde Vám bude vykonané preoperačné vyšetrenie, kontrola len niekoľko minút po zákroku a povinná kontrola na 4 deň po operácií. Pred operáciou musí každý pacient absolvovať detailné očné vyšetrenie na našej ambulancii, spojené s pohovorom a vysvetlením princípu zákroku. Na základe výsledkov vyšetrenia lekár určí či ste vhodný na operáciu excimerovým laserom, alebo nie.
Aj keď ste už boli vyšetrený u Vášho očného lekára, musíme Vás vyšetriť pomocou našich prístrojov, ktorých výsledky predstavujú vstupné údaje do počítača excimerového lasera. Týmto zabezpečíme že nastavenie lasera bude plne optimalizované tvaru a rozmerom Vášho oka.


Operácia excimerovým laserom nie je vhodná:

  • u pacientov mladších ako 18 rokov
  • u pacientov s ďalekozrakosťou
  • u pacientov s nestabilnou krátkozrakosťou
  • u pacientov s rizikovými zmenami na sietnici a niektorými ochoreniami rohovky (herpetické infekcie, degeneratívne choroby)
  • u tehotných žien
  • u pacientov so sklonom k tvorbe nadmerných (keloidných) jaziev
  • pri niektorých celkových ochoreniach (reumatické choroby, pokročilá cukrovka, ťažké poškodenie pečene, závažné poruchy imunity a pod.)
  • u pacientov s kardiostimulátorom

Operačné metódy

Spôsoby operácie excimerovým laserom možno v súčasnosti rozdeliť na: PRK, LASEK, LASIK, EPI - LASIK.
Na našom pracovisku je štandardnou metódou operácie najmodernejšia metóda EPI-LASIK. Vo výnimočných prípadoch, kedy je táto metóda u pacienta nevhodná je používaná metóda PRK.


Metóda EPI-LASIK
Metóda EPI-LASIK je jedna z najmodernejších operačných metód na riešenie krátkozrakosti (myopie) a astigmatizmu. Cieľom tejto metódy je podstatné zníženie refrakčnej chyby oka alebo jej úplné odstránenie. Pri metóde EPI-LASIK je zákrok vykonávaný na oku znecitlivenom očnými kvapkami. Najskôr sa uvoľní epitel rohovky pomocou špeciálneho zariadenia (mikrokeratóm), lamela epitelu sa zhrnie a potom lúč excimerového laseru odstráni povrchové vrstvy rohovkovej strómy v kruhovej zóne, čím sa zmení zakrivenie rohovky a rovnobežné lúče svetla dopadajúce do oka sa opäť zbiehajú na sietnici. Vlastný zákrok trvá rádovo sekundy. Zákrok bežne vykonávame na oboch očiach v priebehu jedného sedenia. Lamela epitelu sa následne buď odstráni (metóda free flap), alebo sa môže priložiť na pôvodné miesto a nasadí sa kontaktná šošovka, ktorá sa ponechá v oku 4 dni. Po vykonanom zákroku sa nasadí kontaktná šošovka a aplikujú sa antibiotické kvapky. Pooperačné obdobie, kým sa neobnoví povrchová vrstva rohovky (epitel), je sprevádzané pocitom cudzieho telesa v oku, rezaním, pálením a pobolievaním. Prvá kontrola po operácii (v prípade, že pacient nepociťuje potrebu skoršej návštevy) je na štvrtý pooperačný deň, kedy je už epitel väčšinou obnovený a kontaktné šošovky sa vyberú. Ďalej pokračuje liečba kvapkami ovplyvňujúcimi hojenie rohovky (kortikostereoidy). Stabilizácia rohovky a tým aj výsledné hodnoty refrakcie nastávajú po 3 až 6 mesiacoch od zákroku. Komplikácie laserového zákroku sú vzácne . Pokiaľ vzniknú, je možné ich väčšinou riešiť aplikáciou príslušných liekov alebo výnimočne doplňujúcim zákrokom. Veľká časť nižšie uvedených komplikácií závisí od individuálneho spôsobu hojenia rohovkového tkaniva!


PRK - (fotorefraktívna keratektómia)
Metóda, pri ktorej sa po mechanickom odstránení povrchovej časti rohovky - epitelu, pôsobí excimerovým laserom na vlastnú strómu rohovky a odstráni sa niekoľko tisícin milimetra hrubá vrstvička tkaniva. Laser je riadený počítačom, ktorý po zadaní presných vstupných údajov ako sú počet dioptrií, zakrivenie rohovky, jej osy zakrivenia, hrúbka rohovky a pod. vypočíta, navrhne a zobrazí zónu operácie a hĺbku ablácie. Pooperačná bolestivosť je veľmi individuálna a trvá 2-4 dni.


Porovnanie jednotlivých metód
Výhody EPI-LASIKu oproti PRK sú v rýchlejšom, podstatne menej bolestivom a nekomplikovanom pooperačnom hojení.
Oproti LASEK je výhoda v tom, že odpadá pôsobenie alkoholu na rohovku a preto je hojenie rýchlešie, lepšie a bez komplikácií. Oproti LASIK je nevýhodou o niečo väčší pooperačný diskomfort v zmysle mierneho rezania operovaného oka. Výhodou je, že rez nezasahuje do strómy rohovky, čím odpadajú vážne komplikácie počas operácie. Presné a ostré mechanické oddelenie epitelu od stromy rohovky dáva predpoklad pre nekomplikované pooperačné hojenie z hľadiska jazvenia Tým možno po Epi-Lasiku dosahovať presnejšie pooperačné výsledky a môže byť urobená aj u športovcov prevádzajúcich kontaktné športy. Táto metóda je využívaná vo svete len na niekoľkých pracoviskách, pretože cena epilasikového mikrokeratómu je vysoká.


LASIK nie je vhodný pre kontaktné športy. PRK je z hľadiska pooperačného komfortu najviac bolestivá. LASEK má oproti PRK výhodu, že odpadá nepríjemné mechanické odstránenie povrchovej časti rohovky – epitelu. Rozhodnutie o tom , ktorý spôsob operácie sa pacientovi doporučí , urobí lekár po kompletnom očnom vyšetrení a dôkladnom rozhovore s pacientom.


Priebeh zákroku a pooperačný priebeh
Pred zákrokom dostane pacient kvapky na znecitlivenie oka. Oko bude kvapkami úplne znecitlivené a pacient nebude pociťovať žiadnu bolesť. Pacient bude operatérom poučený, kam a ako sa má pri zákroku pozerať. Excimerový laser je vybavený kontrolným systémom, ktorý v prípade neudržania pohľadu a pri pohybe pacienta sám preruší prácu. Pacientovi bude aplikovaný jemný rozvierač, ktorý mu zabráni žmurkať a zatvoriť oko. Vlastný zákrok je nebolestivý (a to i počas práce samotného excimerového laseru), prebieha v lokálnej anestézii a trvá niekoľko desiatok sekúnd. Po zákroku bude na oko aplikovaná kontaktná šošovka.


Na celú procedúru, ktorá zahŕňa prípravu, výkon, pooperačné ošetrenie a poučenie je vhodné si vyhradiť jednu hodinu. Operácia je ambulantná a pacient bezprostredne po nej odchádza domov. Približne za 1 až 4 hodiny po operácii môže oko začať bolieť, objaviť sa môže tiež zvýšené slzenie a niekedy aj opuch mihalníc, prípadne pocit nádchy. Ide však o bežné javy, ktoré nie sú v žiadnom prípade nebezpečné, a ktoré sa v priebehu dvoch nasledujúcich dní rýchlo stratia. Bolesť v pooperačnom období je možné tlmiť bežnými liekmi tíšiacimi bolesť (analgetikami), ktoré pacient dostane po zákroku a je možné ich rovnako voľne kúpiť v lekárni. Každý pacient má inú citlivosť na bolesť (tzv. prah bolesti), preto každý popisuje svoje ťažkosti inak.
Poskytovateľ odporúča, aby pacient prvé 4 dni po zákroku zostal doma. Štvrtý deň po operácii príde pacient na kontrolu kde mu budú odstránené kontaktné šošovky a vykonaná prehliadka. Prevažná väčšina pacientov môže 5. až 6. deň po zákroku vykonávať bežnú pracovnú činnosť.
Do prvej kontroly si pacient ošetruje oči antibiotickými kvapkami, ktoré pacientovi dodá poskytovateľ. Prvé 4 dni si bude pacient kvapkať kvapky každé 2 až 3 hodiny (podľa odporúčania lekára). Počas spánku si kvapky kvapkať nemusí. Po prvých štyroch dňoch si bude pacient kvapkať predpísané kvapky, ktoré obdrží po zákroku. Ich užívanie trvá 2 až 4 mesiace podľa odporučenia lekára.


Pooperačné kontroly sú (pokiaľ lekár neurčí inak) po 3 až 4 dňoch, po 3 týždňoch až mesiaci a po 8 týždňoch. Termíny budú dohodnuté vždy pri kontrolách, prípadne telefonicky. Tieto kontroly sú v cene zákroku.
Určitú dobu po zákroku môže mať pacient oko citlivejšie na svetlo, vietor, ale aj dotyk. Môže pociťovať, že oko je o niečo suchšie, akoby malo menej sĺz. Tieto problémy však pomaly a postupne úplne ustúpia. Po zákroku poskytovateľ odporúča používať slnečné okuliare s UV filtrom za každého počasia. Slnečné okuliare dostáva pacient ako darček. Prvé dni je vhodné vyhýbať sa dráždivému prostrediu, ako sú zafajčené miestnosti, prašné miesta, či miesta s ostrým slnkom. Aspoň 3 mesiace po zákroku nie je pacientom odporúčaná práca, pri ktorej sa zvára a pol roka po zákroku by pacient nemal chodiť do solária. Ďalej sa neodporúča minimálne 14 dní po zákroku kúpanie v prírodných vodách a bazénoch. Možné a dovolené sú všetky bežné športové činnosti a fyzická námaha, taktiež pozeranie televízie, čítanie a práca s počítačom. Oko sa však musí naučiť zaostrovať do blízka, čo môže v niektorých prípadoch trvať niekoľko dní, resp. týždňov. Ostré videnie, rovnako ako pred operáciou v okuliaroch, bude dosiahnuté v priebehu 3 až 6 mesiacov po operácii, postupne a plynulo. Občas môže videnie v priebehu dňa mierne kolísať. Ak má pacient viac ako 40 rokov, musí počítať s tým, že buď hneď alebo v dohľadnej dobe po operácii bude potrebovať okuliare na čítanie a na prácu do blízka.

Možné komplikácie a riziká excimerových laserových zákrokov

Pod- alebo prekorigovanie pôvodnej chyby:
Predpokladaným výsledkom laserovej operácie je dosiahnutie čo najlepšieho možného videnia bez okuliarovej alebo inej korekcie. Všeobecne na svete je akceptovaná finálna hodnota po zákroku ±1,0 dioptrie. U niektorých pacientov je možné vykonať o 6 až 12 mesiacov od pôvodného zákroku doplňujúci zákrok. Postupný, čiastočný návrat refrakčnej chyby nemá žiadnu súvislosť. Prekorigovanie chyby, teda vznik chyby s opačným znamienkom dioptrie je veľmi vzácne a väčšinou sa spontánne upraví v priebehu 1 až 6 mesiacov po zákroku.
Zahmlenie rohovky haze:
Zahmlenie rohovky v mieste laserovej plochy je tiež možným nálezom, väčšinou však neovplyvňuje pacientove videnie. Je viditeľné len pri mikroskopickom vyšetrení rohovky a v priebehu hojenia mizne. Riešením je aplikácia kvapiek ovplyvňujúcich hojenie rohovky. Zahmlenie rohovky významne znižujúce kvalitu videnia je extrémne vzácne, ale je možné.
Rozptyl svetla glare, halo:
Ide o rušivý rozptyl svetla okolo svetelných zdrojov za šera a v noci. Použitím väčšej laserovej plochy sa riziko vzniku tohto fenoménu významne znižuje.
Decentrácia ablačnej zóny:
Môže nastať posun laserovej plochy oproti stredu rohovky do 1 mm. Je spôsobený vrodeným posunom zrenice alebo horšou spoluprácou pacienta v priebehu zákroku. Lasery s tzv. aktívnym hľadaním správnej polohy oka v priebehu operácie toto riziko veľmi významne znižujú. Dôsledkom tejto komplikácie môže byť rozostrenie obrazu alebo dvojité videnie postihnutým okom.
Zápal rohovky:
Infekčný zápal rohovky, ktorý môže vzniknúť po zákroku je veľmi zriedkavý a dá sa zvládnuť bežnými antibiotickými kvapkami.
Komplikácie ako následok liečby kortikosteroidnými kvapkami:
Môže sa vyskytnúť prechodné zvýšenie vnútroočného tlaku. Liečba spočíva vo vysadení kvapiek alebo pridaní kvapiek znižujúcich vnútroočný tlak.
Predĺženie doby hojenia:
Vo väčšine prípadov sa epitel rohovky zahojí o 2 až 3 dni. V ojedinelých prípadoch sa doba hojenia môže predĺžiť. Tento problém sa však dá rýchlo vyriešiť podávaním epitelizačných kvapiek.