Vstupné informácie

1. Komu je liečba excimerovým laserom určená?
Odstránenie krátkozrakosti a astigmatizmu excimerovým laserom prináša najväčší osoh osobám, ktoré sú vo svojom profesionálnom živote odkázané na dobrý, ostrý zrak a okuliare alebo kontaktné šošovky im neposkytujú dostatočnú kompenzáciu. Ide hlavne o výkonnostných športovcov, letcov, zamestnancov, ktorí trávia veľa času prácou s počítačom a pod. A j keď operáciou neodstránime samotnú refrakčnú chybu, zákrokom na rohovke vieme vykonať kompenzáciu tejto chyby, ktorá Vás zbaví potreby používania korekčných prostriedkov akými sú okuliare a kontaktné šošovky.


2. Čo musíme urobiť pred operáciou?
V prvom rade musíte vedieť, že tento zákrok si klient v celej výške uhrádza sám. Pred zákrokom musíte absolvovať komplexné očné vyšetrenie, pri ktorom očný lekár zhodnotí stav Vášho zraku, opodstatnenosť prípadného zákroku, kontraindikácie (dôvody, ktoré vylučujú možnosť vykonať zákrok excimerovým laserom) a vykoná predoperačné vyšetrenia. Dôležité je, aby ste minimálne 14 dní pred operáciou nepoužívali kontaktné šošovky, ktoré môžu deformovať rohovku a zapríčiniť nesprávne odmeranie potrebnej korekcie. Dámy by nemali byť namaľované a je vhodné prísť s doprovodom vzhľadom na to, že po zákroku sa neodporúča viesť motorové vozidlo a je vhodné nasadenie tmavých slnečných okuliarov s UV Filtrom pokiaľ možno značkových.


3. Kedy je zákrok excimerovým laserom nevhodný?

  • Pri veku do 18 rokov
  • Ak nie je porucha zraku stabilizovaná
  • Ak je vašim problémom ďalekozrakosť
  • Pokiaľ ste tehotná
  • Pri závažných poruchách oka (glaukóm, zákal, prekonané zápaly oka, zmeny na sietnici)
  • Po prekonaní infekčnej žltačky typu B
  • U osôb, ktorým sa rany hoja keloidnými jazvami
  • Klientom s implantovanými kardiostimulátormi
  • U klientov s ťažkým reumatoidným ochorením
  • U klientov s atopickým ekzémom