Spoločnosť SPINN, s.r.o. otvorila Centrum diagnostických metód v Likavke pri Ružomberku v máji 2005, kde začala poskytovať svojim klientom vyšetrenia metódou magnetickej rezonancie. Úzka špecializácia na muskulo-skeletálny systém zaradila centrum na špičku v rámci krajiny. Vyšetrenie magnetickou rezonanciou je finančne nákladný výkon, ktorý je plne uhrádzaný zdravotnou poisťovňou. SPINN sa stal už od začiatku zmluvným partnerom všetkých zdravotných poisťovní na Slovensku. Vysoká odbornosť popisujúcich lekárov a prístup ostatného personálu k pacientom nám vybudovalo imidž moderného, dynamicky sa rozvíjajúceho zdravotníckeho zariadenia a stali sme sa vyhľadávaným zariadením pre pacientov trpiacich problémami kĺbov končatín.

Garanciou kvality práce Centra diagnostických metód SPINN v Likavke pri Ružomberku je viac ako 25.000 vyšetrených spokojných klientov a viac ako 250 trvale spolupracujúcich odosielajúcich lekárov. Koncom roka 2008 spoločnosť splnila certifikačné podmienky a stala sa certifikovanou spoločnosťou podľa normy STN EN ISO 9001:2001/ ISO 9001:2000. V roku 2010 sme sa rozhodli po piatich rokoch prevádzky a po takmer 25 tisíc vyšetrených pacientoch inovovať technológiu centra. Zakúpením moderného MRI zariadenia, jediného svojho druhu v strednej Európe, tak spoločnosť SPINN získala konkurenčnú výhodu. Od septembra 2010 Centrum diagnostických metód tak rozšírilo portfólio svojich služieb o vyšetrenia chrbtice na prístroji magnetickej rezonancie. V roku 2010 zakúpením najmodernejšej IT technológie a zavedením tzv. systému bezfilmovej nemocnice a plnej digitalizácie prevádzky sa SPINN zaradil medzi niekoľko málo súkromných centier využívajúcich túto technológiu. Tým si spoločnosť upevnila svoje vedúce postavenie na trhu poskytovateľov vyšetrení magnetickou rezonanciou, špecializujúcich sa na muskulo-skeletálny systém. Kvalitu Centra potvrdzuje aj dlhodobá spolupráca s mnohými športovými klubmi, záujmovými organizáciami a firemnými klientmi. Naši klienti, to nie sú len obyvatelia Liptova, ale pochádzajú prakticky z celej Slovenskej republiky. Rovnako nie je výnimkou v našom zariadení stretnúť klienta z Českej republiky alebo Poľska.

Prečo zainvestovať do svojho zdravia práve u nás?

  • Špičkový lekársky tím
  • Každých 5 rokov obnovovaná technológia
  • Vysoká flexibilita personálu
  • Popis vyšetrenia do 2 pracovných dní od vyšetrenia
  • Vyšetrených viac ako 100.000 klientov
  • Spolupráca s viac ako 250 odosielajúcimi odbornými lekármi na Slovensku
  • V prípade spolufinancovania resp. financovania vyšetrenia klientom sú čakacie doby minimálne
  • Geografická poloha – dostupnosť zo všetkých smerov